دانلود

دانلود > شرایط و مدارک ثبت در AVL صنایع پتروشیمی
   
برنامه ها

  VendorList  - 0 مگابايت

     نظرات : 55 -  نمايش : 6567  -  دانلود : 4015


...

  درخواست ثبت در AVL (سازنده/ پیمانکار/ مشاور)  - 1 مگابايت

     نظرات : 11 -  نمايش : 1819  -  دانلود : 1399


...

  درخواست ثبت در AVL (نماینده انحصاری شرکت)  - 1 مگابايت

     نظرات : 16 -  نمايش : 1601  -  دانلود : 1302


...

  Vendor Evaluation Manufacturers Questionnaire  - 1 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 1480  -  دانلود : 1286


...

  فرم پرسشنامه غيرسازندگان (داخلي)  - 1 مگابايت

     نظرات : 8 -  نمايش : 1320  -  دانلود : 1178


...

  مدارک لازم برای بررسی و ثبت در AVL صنایع پتروشیمی  - 1 مگابايت

     نظرات : 7 -  نمايش : 1051  -  دانلود : 1081


...

  فرم پرسشنامه سازندگان (داخلي)  - 1 مگابايت

     نظرات : 6 -  نمايش : 1223  -  دانلود : 1024


...

  سرفصل های مصوب (زمینه های تخصصی )  - 1 مگابايت

     نظرات : 11 -  نمايش : 895  -  دانلود : 945


...

  شرایط لازم برای بررسی و ثبت در AVL صنایع پتروشیمی  - 1 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 926  -  دانلود : 906


...

  فرم پرسشنامه ( شركتهاي بازرسي فني )  - 1 مگابايت

     نظرات : 4 -  نمايش : 837  -  دانلود : 710


...