مناقصه و مزایده ٠٨:٢٠ - سه شنبه ١٩ اسفند ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:١٦ - يکشنبه ١١ آبان ١٣٩٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
گزارش عملکرد نظام پیشنهادها در شرکت ملی صنایع پتروشیمی
گزارش عملکرد نظام پیشنهادها در شرکت ملی صنایع پتروشیمی
 ١٤:٣٩ - دوشنبه ١٢ اسفند ١٣٩٢ - نظرات : ٣متن کامل >>
 ٠٩:٢٥ - چهارشنبه ٢٣ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ١متن کامل >>
 ١٤:٤٥ - چهارشنبه ١٦ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:٠٣ - شنبه ١٢ بهمن ١٣٩٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
فرم بودجه فن آوری اطلاعات شرکت های تابعۀ شرکت ملی صنایع پتروشیمی
فرم بودجه فن آوری اطلاعات شرکت های تابعۀ شرکت ملی صنایع پتروشیمی
 ١٤:٥١ - چهارشنبه ١٢ مهر ١٣٩١ - نظرات : ٠متن کامل >>
قابل توجه مجریان طرح
مجریان محترم طرحها بمنظور معرفی طرحهای پتروشیمی به متقاضیان سرمایه گذاری جهت تامین منابع مالی مورد نیاز از طریق مشارکت یا فاینانس موجب تشکر خواهد بود دستور فرمایید فرم های مربوط به مشخصات طرحها دانلود نموده پس از تکمیل به آدرس investment@nipc.net ارسال فرمایید.
 ١١:٤٧ - سه شنبه ٣ مرداد ١٣٩١ - نظرات : ٠متن کامل >>
الگوی گزارش ماهانه طرحهای پتروشیمی
الگوی گزارش ماهانه طرحهای پتروشیمی
 ١٣:٣١ - چهارشنبه ١٩ بهمن ١٣٩٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
دسترسی به سامانه جامع ،جهت مشاهده فیش حقوق
سترسی به سامانه جامع ،جهت مشاهده فیش حقوق
 ١٢:٣٠ - چهارشنبه ١٩ بهمن ١٣٩٠ - نظرات : ١٣٤متن کامل >>

<< صفحه قبلی2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعدی >>