از وقتتان برای کار استفاده کنید ، زیرا کار ، بهای موفقیت است . از وقتتان برای تفکر استفاده کنید ، زیرا تفکر، سرچشمه قدرت است . از وقتتان برای مطالعه استفاده کنید ، زیرا مطالعه ، منبع عقل و دانش است .
صفحه اولصفحه اول توسعه منابع انسانی >پژوهش و توسعه منابع انسانی                                                                                                                                                                        سوالات متداولسوالات متداول
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
منو اصلی
فهرست پروژه ها
 برگزاری جشنواره تعالی منابع انسانی صنعت پتروشیمی
 تهیه و تدوین نظام، سیستم و پروتکل منابع انسانی صنعت پتروشیمی بر اساس برنامه استراتژیک شرکت ملی صنایع پتروشیمی در شرایط توسعه-ای، نظارتی– حاکمیتی
 مطالعه وتهیه طرحی برای ایجاد شرکتی خصوصی وبا مشارکت حداقلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و حداکثری خود شرکت¬های واگذار شده جهت ایجاد شبکه¬ای برای کاریابی حرفه¬ای نیروها در درون صنعت
 انتشار مجله الکترونیکی در سایت شرکت مجله پژوهش¬های کاربردی درصنعت پتروشیمی، که در آن کلیه پژوه¬های قبلی انجام شده نیز به¬عنوان منبع مورد استفاده قرار می¬گیرند
 اقدام برای تهیه و تدوین و به¬روز کردن سالانه برنامه استراتژیک منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با استفاده از مستندات بالا¬دستی و منابع قبلی و تغییر و تحولات احتمالی
 احیاء مجدد اجرای مدل تعالی منابع انسانی در شرکت¬های صنعت پتروشیمی و برگزاری جشنواره سالانه مدیریت منابع انسانی صنعت پتروشیمی واعطاء جایزه تعالی انسانی به مدیران منابع انسانی و سازمان¬های متقاضی و حایز شرایط
 برگزاری جشنواره آموزش و توسعه در صنعت پتروشیمی با هدف تاکید بر جایگاه آموزش در توسعه سازمان¬ها و مرور عملکرد آن¬ها جهت استفاده در تصمیم¬گیری¬های آتی
 پایش و الگوبرداری سالانه شرکت¬های پتروشیمی مطرح جهان در حوزه منابع انسانی و تجزیه و تحلیل مسائل مهم و بومی¬سازی ابتکار¬ها و اقدامات عملی آن¬ها در این حوزه و انتقال نتایج به واحد¬های ذی¬ربط برای بهره¬گیری در برنامه¬ریزی¬های آن¬ها (سالانه)
 طراحی مجدد فرایندها و فعالیت¬های پژوهشی منابع انسانی مورد نیاز در صنعت پتروشیمی با رویکرد عدم تمرکز، نوآوری¬های باز و تاکید بر استفاده از منابع داخلی صنعت
 طراحی و استقرار سامانه پژوهش¬های منابع انسانی در صنعت پتروشیمی به¬منظور پایش مستمر و موردی شاخص¬ها درحوزه منابع انسانی وارائه آنها در قالب داشبورد مدیریت منابع انسانی برای مدیریت سازمان (اندازه گیری شاخص¬های ادراکی منابع انسانی صنایع پتروشیمی از نتایج اولیه این سامانه خواهد بود )
[2 ]   صفحه بعدی >>

كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به شركت ملي صنایع پتروشیمی می باشد
Copyright © 1997-2014 National Petrochemical Company - All rights reserved