امام سجاد(ع) می فرماید: حقِ مادر این است که بدانی او تو را حمل کرده است، به گونه ای که هیچ کس فردی را این چنین حمل نمی کند؛ از شیرة جان خودش برای تو صرف کرده است، که هیچ کس این کار را برای تو نکرده است و جز مادر، کسی اینگونه دیگری را غذا نمی دهد؛ در نگهداری تو با گوش و چشم و دست و پا و مو و پوست خود و با تمام قدرت کوشیده است و این تکالیف را با خوش حالی و بی منّت انجام داده است و در این راه همة سختی ها و غم و غصه ها را بر خود هموار کرده است تا هنگامی که دست توانای آفریدگار تو را از شکم او بیرون آورد و متولد شدی؛ خودش تشنه باشد، اما تو را سیراب کند؛ خودش زیر آفتاب سوزان بماند، ولی تو را در سایه نگه دارد؛ راضی بوده است برای آسایش تو از خواب خود چشم بپوشد و آسایش تو را به قیمت رنج و ناراحتی خودش فراهم سازد. رَحِم او جایگاه رشد و دوران جنینی تو بوده است؛ و دامن او بسترِ آسایش تو و پستانش منبع آب و غذای تو و جان او سپر بلای تو بوده است. آیا تو آن قدرت را داری که به شایستگی سپاس او را بگزاری و از او حق شناسی کنی، بجز این که خدا تو را در این راه مدد کند؟ پس به قدر خود از او سپاسگزاری کن.
منو اصلی
مدل مدیریت اخلاق گرا
مدل مدیریت اخلاق گرا تاریخ ثبت : 1392/07/28
طبقه بندي : ,31,32,
عنوان مقاله : مدل مدیریت اخلاق گرا
خلاصه مقاله : مروری گسترده بر مطالعات چندین مدل تئوری بکار رفته در تشریح فرآیند تصمیم¬گیری و رفتار اخلاقی افراد در بخش¬های قبلی صورت گرفت و با توجه به نقاط ضعف و قوت مدل¬های مشروحه، مدل مدیریت اخلاق¬گرای پژوهش در چارچوب اولیه به شرح زیر ارائه شده است. مدل تبیین شده بطور خلاصه مروری بر مطالعات این موضوع را برجسته کرد که فرآیند تصمیم¬گیری و رفتار-های اخلاقی درون یک سازمان تمرکز بر نقش آفرینی متقابل خصیصه¬های افراد، ویژگی¬های زمینه¬ای و شرایط ساختاری به نحو تبیین شده در شکل بعد دارد. این تصویر به برجسته¬سازی پیش¬گویی¬کننده¬های فرآیند تصمیم¬گیری و رفتار اخلاقی درون یک فضای سازمانی بصورت تعریف شده از مروری بر مطالعات به شرح ذیل است: در مطالعات پیشنهاد شده است که محققان باید یک رویکرد چند بعدی برای ارزیابی فرآیند تصمیم¬گیری و رفتار اخلاقی لحاظ نمایند. (واین و همیلتون ، 2003) بر همین مبنا این مطالعه عواملی از هر یک از ابعاد سه گانه مندرج در تصویر فوق را مورد ارزیابی قرار داد. (عوامل ساختاری ، عوامل زمینه¬ای و عوامل فردی) تحلیل مدل: مدل پیشنهادی تصمیم¬گیری اخلاقی را متاثر از 3 عامل فردی، زمینه¬ای و ساختاری معرفی می¬نماید. 3 عامل مذکور و مطالعات صورت گرفته در ادبیات موضوع مربوطه در سرفصلهای قبل مورد اشاره قرار گرفته است، بدین¬منظور در اینجا به اجمال اشاره¬ای بر شاخص¬های مدل و فاکتورهای پیشنهادی صورت پذیرفته است.
فایل مقاله : دانلود فايل
تعداد نمایش : 2738 <<بازگشت

كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد