امام سجاد(ع) می فرماید: حقِ مادر این است که بدانی او تو را حمل کرده است، به گونه ای که هیچ کس فردی را این چنین حمل نمی کند؛ از شیرة جان خودش برای تو صرف کرده است، که هیچ کس این کار را برای تو نکرده است و جز مادر، کسی اینگونه دیگری را غذا نمی دهد؛ در نگهداری تو با گوش و چشم و دست و پا و مو و پوست خود و با تمام قدرت کوشیده است و این تکالیف را با خوش حالی و بی منّت انجام داده است و در این راه همة سختی ها و غم و غصه ها را بر خود هموار کرده است تا هنگامی که دست توانای آفریدگار تو را از شکم او بیرون آورد و متولد شدی؛ خودش تشنه باشد، اما تو را سیراب کند؛ خودش زیر آفتاب سوزان بماند، ولی تو را در سایه نگه دارد؛ راضی بوده است برای آسایش تو از خواب خود چشم بپوشد و آسایش تو را به قیمت رنج و ناراحتی خودش فراهم سازد. رَحِم او جایگاه رشد و دوران جنینی تو بوده است؛ و دامن او بسترِ آسایش تو و پستانش منبع آب و غذای تو و جان او سپر بلای تو بوده است. آیا تو آن قدرت را داری که به شایستگی سپاس او را بگزاری و از او حق شناسی کنی، بجز این که خدا تو را در این راه مدد کند؟ پس به قدر خود از او سپاسگزاری کن.
منو اصلی
استدلال اخلاقی و استفاده از اطلاعات داخلی در انجام معاملات سهام
استدلال اخلاقی و استفاده از اطلاعات داخلی در انجام معاملات سهام تاریخ ثبت : 1392/08/22
طبقه بندي : ,25,38,31,32,
عنوان مقاله : استدلال اخلاقی و استفاده از اطلاعات داخلی در انجام معاملات سهام
خلاصه مقاله : محمد عبدالمحمدی جهانگیر سلطان نظریه رشد شناختی اخلاق، نشان می دهد که رابطه مثبتی بین استدلال اخلاقی و رفتار اخلاقی وجود دارد. در این مطالعه، ما به یک نمونه از دانشجویان حسابداری و امور مالی در معاملات سهام رقابتی در اتاق بازرگانی نوین، آموزش داده ایم. افراد سپس معاملات سهام را تحت دو شرایط تجربی انجام می دهند: اطلاعات داخلی، و اطلاعات غیر داخلی که در آن پاداش های مبتنی بر عملکرد، به طور قابل توجهی در خطر است. ما همچنین آزمون تعریف مسائل مربوط به (DIT) را اجرا می کنیم. رفتار اخلاقی، به عنوان متغیر وابسته در یک مقیاس باینری اندازه گیری شد: آیا افراد از اطلاعات داخلی برای معاملات سهام استفاده می کنند یا خیر. استدلال اخلاقی که توسط امتیاز P-DIT اندازه گیری شد که به صورت آماری اثر معنی داری را بر روی رفتار اخلاقی نشان می دهد. نتایج به دست آمده، پیامدهای مهمی برای استخدام و آموزش حرفه ای های درگیر در استفاده از بازارهای مالی برای معاملات اوراق بهادار دارد. Ethical Reasoning and the Use of Insider Information in • Mohammad Abdolmohammadi, • Jahangir Sultan Abstract The cognitive developmental theory of ethics suggests that there is a positive relationship between ethical reasoning and ethical behavior. In this study, we trained a sample of accounting and finance students in performing competitive stock trading in our state-of-the-art trading room. The subjects then performed trading of stocks under two experimental conditions: insider information, and no-insider information where significant performance-based financial awards were at stake. We also administered the Defining Issues Test (DIT). Ethical behavior, as the dependent variable was measured in a binary scale: whether the subjects used insider information for trading of stocks or not. Ethical reasoning as measured by the DIT P-score indicated statistically significant effect on ethical behavior. The results have important implications for recruitment and training of professionals engaged in the use of financial markets for securities trading.
فایل مقاله : <#f:322/>
تعداد نمایش : 3691 <<بازگشت

كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد