امام صادق (ع) :شش چیز است که ثواب و ثمرة آن بعد از وفاتِ مؤمن به او می رسد: دعای فرزند صالحش؛ کتاب و علمی که از خود به جای گذاشته باشد؛ درختی که کاشته باشد؛ صدقة جاریه ای که قرار داده باشد؛ چاهی که حفر کرده باشد؛ روش و سنت حسنه ای که از خود به جای گذاشته باشد.
منو اصلی
مدل مدیریت اخلاق گرا
مدل مدیریت اخلاق گرا تاریخ ثبت : 1392/07/28
طبقه بندي : ,31,32,
عنوان مقاله : مدل مدیریت اخلاق گرا
خلاصه مقاله : مروری گسترده بر مطالعات چندین مدل تئوری بکار رفته در تشریح فرآیند تصمیم¬گیری و رفتار اخلاقی افراد در بخش¬های قبلی صورت گرفت و با توجه به نقاط ضعف و قوت مدل¬های مشروحه، مدل مدیریت اخلاق¬گرای پژوهش در چارچوب اولیه به شرح زیر ارائه شده است. مدل تبیین شده بطور خلاصه مروری بر مطالعات این موضوع را برجسته کرد که فرآیند تصمیم¬گیری و رفتار-های اخلاقی درون یک سازمان تمرکز بر نقش آفرینی متقابل خصیصه¬های افراد، ویژگی¬های زمینه¬ای و شرایط ساختاری به نحو تبیین شده در شکل بعد دارد. این تصویر به برجسته¬سازی پیش¬گویی¬کننده¬های فرآیند تصمیم¬گیری و رفتار اخلاقی درون یک فضای سازمانی بصورت تعریف شده از مروری بر مطالعات به شرح ذیل است: در مطالعات پیشنهاد شده است که محققان باید یک رویکرد چند بعدی برای ارزیابی فرآیند تصمیم¬گیری و رفتار اخلاقی لحاظ نمایند. (واین و همیلتون ، 2003) بر همین مبنا این مطالعه عواملی از هر یک از ابعاد سه گانه مندرج در تصویر فوق را مورد ارزیابی قرار داد. (عوامل ساختاری ، عوامل زمینه¬ای و عوامل فردی) تحلیل مدل: مدل پیشنهادی تصمیم¬گیری اخلاقی را متاثر از 3 عامل فردی، زمینه¬ای و ساختاری معرفی می¬نماید. 3 عامل مذکور و مطالعات صورت گرفته در ادبیات موضوع مربوطه در سرفصلهای قبل مورد اشاره قرار گرفته است، بدین¬منظور در اینجا به اجمال اشاره¬ای بر شاخص¬های مدل و فاکتورهای پیشنهادی صورت پذیرفته است.
فایل مقاله : دانلود فايل
تعداد نمایش : 2713 <<بازگشت

كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد