صفحه اصلی > خدمات الکترونيک > شرایط و مدارک لازم جهت بررسی و ثبت در AVL  > شرایط لازم برای بررسی و ثبت در AVL صنایع پتروشیمی 

شرایط لازم برای بررسی و ثبت در AVL شرکت ملی صنایع پتروشیمی

 

1-    شرکت متقاضی بررسی نماید که قبلا در AVL صنایع پتروشیمی ثبت نشده باشد و در صورت وجود صرفا  تولیدات جدید خود را ارایه نماید.

2-    متقاضی بایستی حداقل در یکی از موارد ذیل فعالیت داشته باشد :

الف- سازنده (داخلی  یا خارجی) تجهیزات و یا قطعات مورد مصرف در طرح ها و مجتمع های صنایع پتروشیمی باشد . (دارای کارخانه تولیدی بوده و مجوز فعالیت معتبر داشته باشد).

ب- شرکت ثبت شده مهندس مشاور در زمینه های مربوط به پروژه های پتروشیمی باشد. (دارای مجوز فعالیت و رتبه از سازمان نظام مهندسی).

ج- شرکت فعال پیمانکاری در زمینه های یاد شده فوق باشد. (دارای رتبه از سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنایع بوده و تجربیات قابل توجه در زمینه های مورد تقاضا داشته باشد).

تذکر 1 : به شرکتهای تولید کننده ایرانی توجه ویژه ای مبذول خواهد شد.

 

تذکر 2 : شرکتهای ایرانی که صرفا بازرگانی ویا تامین کننده و دارای نمایندگی از شرکتهای سازنده خارجی می باشند در این فرآیند مورد بررسی قرار نمی گیرند.

3-    دارای سوابق و تجربیات کافی (حداقل 3 مورد) در ایران و مرتبط با فعالیت عنوان شده در تقاضانامه باشد.

(تبصره : در مورد شرکتهای سازنده ایرانی و در راستای حمایت از سازندگان توانمند داخلی، در صورت بازدید و تایید گروه تخصصی مربوطه مبنی بر توانایی انجام فعالیت، مورد 3  قابل تقلیل می باشد.)

4-     نامه درخواست و مدارک مورد نیاز، در بازه زمانی اعلام شده در وب سایت، ارسال گردد.

5-    دریافت مدارک هیچگونه تعهدی جهت ثبت و ورود به  AVL صنایع پتروشیمی ایجاد نمی کند.

6-    مسئولیت صحت مدارک و اعتبار آنها مستقیما با متقاضی بوده و به محض عدم تایید هر مدرک، موضوع ارزیابی آن شرکت باطل شده و شرکت مجددا قابل بررسی نمی باشد.

7-    مدت زمان بررسی و ارزیابی های فنی، بسته به تعداد متقاضیان، به ترتیب ارسال درخواست و اهمیت تجهیز مورد ساخت داشته و با توجه به محدودیت زمانی و ظرفیت ارزیابی کمیته های تخصصی ذیربط، بر اساس نوبت تخصیص یافته، اقدام خواهد شد.

8-    در خصوص شرکتهای خارجی با توجه به لزوم خدمات پس از فروش، داشتن نمایندگی انحصاری در ایران یکی از معیارهای قابل توجه ارزیابی می باشد، اینگونه شرکتها در صورت داشتن نمایندگی انحصاری در ایران بایستی مدارک معتبر و رسمی در این خصوص ارایه نمایند( قابل توجه شرکت های دارای نمایندگی انحصاری از شرکت های خارجی).