صفحه اصلی > خدمات الکترونيک > شرایط و مدارک لازم جهت بررسی و ثبت در AVL  > مدارک لازم جهت قرارگیری در AVL 

مدارک لازم جهت قرارگیری در AVL

 

  • 1- نامه درخواست ورود به وندور لیست صنایع پتروشیمی . توسط سازنده یا نماینده انحصاری شرکت های خارجی.
  • 2- فرم تکمیل شده در خواست مربوط به خدمات مورد تقاضا، به همراه مدارک مورد نیاز مورد اشاره در فرم.
  • 3- سایر مدارک درخواستی جهت ارسال رزومه:
  • - (کاتالوگ فنی شرکت )
  • - لیست مشتریان، تجربیات و قراردادهای انجام شده ( References List)
  • - نامه رسمی معرفی نمایندگی انحصاری برای شرکت های خارجی دارای نمایندگی در ایران.
  • - فیلم کوتاه از خط تولید کارخانه، بطوری که شرایط کارخانه و نام شرکت در آن مشهود باشد. (حداکثر 3 دقیقه )

 

توضیحات :

·     برای ارسال مدارک لازم است نامه درخواست از بند 1 ، همچنین فرم و مدارک لازم از بند 2  تکمیل گردیده و به همراه کلیه مدارک لازم در بند 3 به آدرس: شرکت ملی صنایع پتروشیمی (تهران، میدان ونک خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، شماره 144 کد پستی : 1993834557) مندرج در سایت شرکت ارسال شود. ( لطفا از ارسال مدارک به صورت کپی کاغذی خودداری نموده و مدارک در قالب لوح فشرده CD  ارسال گردد).

·     جهت ارسال و پیگیری مدارک، نیاز به حضور و یا تماس تلفنی نمی باشد. در صورت نیاز به هر گونه توضیح، ارسال مدارک تکمیلی، جلسه توجیهی و یا بازدید از طرف کمیته با نماینده معرفی شده از طرف شرکت، تماس گرفته خواهد شد.

·     در صورت درخواست تغییر نام شرکت و یا هرگونه تغییر در مشخصات شرکت، نیاز به ارسال کلیه مدارک نبوده و صرفا ، نامه اعلام و ارسال مدارک معتبر در این خصوص کفایت می کند.

·     در صورت فعالیت ساخت شرکت در دیسیپلین های مختلف کاری، لازم است درخواست جداگانه و مدارک مجزا برای هر دیسیپلین ارسال گردد. در غیر اینصورت مسئولیت عدم بررسی فعالیت مورد درخواست در کمیته تخصصی مربوطه به عهده متقاضی خواهد بود.