منو اصلی
اخبار مهم
  • نهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 3 تا 7 مهر ماه 1393
    نهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 3 تا 7 مهر ماه 1393

  • دهمین همایش بین المللی انرژی 4 و 5 شهریور 1393
    دهمین همایش بین المللی انرژی 4 و 5 شهریور 1393

مدیریت

  مدیر : حمیدرضا رستمی 
  معاون : عظیمه زیلایی
    
  مرکز اطلاع رسانی : احمد احمدیان
  امور تحقیقات بازار : فرناز علوی
  امور برنامه ریزی تلفیقی : هما مهرایی صدق
  امور بررسی و برآورد طرحها :علی اصغر گودرزی فراهانی
  امور سیستمهای اطلاعات  مدیریت و کامپیوتر: مریم الفت بخش

نظارت برتهيه و تنظيم واجراي برنامه هاي لازم جهت تحقيق درمورد بازارفراورده هاي پتروشيمي
نظارت بر انجام مطالعات مربوط به ظرفيت واحدها و اخذ تصميم نهايي براي انتخاب ظرفيت مناسب بادر نظر گرفتن عوامل موثر
نظارت برپيش بيني بازار فراورده هاي پتروشيمي و شيميايي موجود شركت و آنچه در آينده توليدخواهدشد
نظارت بر مطالعات اقتصاد مهندسي و بررسي هاي لازم جهت انتخاب فرايندهاي مناسب ، بهينه سازي خوراك و طيف توليدات واحدها
نظارت بر انجام مطالعات مربوط به طرحهاي عمده سرمايه گزاري براي احداث وتوسعه واحدهاي پتروشيمي
نظارت بر مطالعه بازار فراورده هاي پتروشيمي درداخل كشور ،جهان ، و منطقه خليج فارس
نظارت بر براورد ميزان سرمايه موردنياز طرحهاوبررسي راههاي مختلف تهيه و مشاركت درسرمايه گزاري مذكور
نظارت برتنظيم برنامه هاي جامع بلندمدت صنايع پتروشيمي و تلفيق برنامه هاي سرمايه گزاري وعملياتي شركت
نظارت كلي و كلان بركنترل پيشرفت برنامه ها و    درصورت لزوم تعديل برنامه هابصورت هماهنگ وبادرنظرگيري تاثيرمتقابل برنامه ها بريكديگر
نظارت بر طراحي و اجراي سيستمهاي اطلاعات مديريت و سيستم هاي تلفيقي وايجاد بانكهاي اطلاعاتي درسطح صنايع پتروشيمي و نظارت بر برنامه ريزي و هدايت كليه فعاليتهاي مربوط به خدمات كامپيوتري
نظارت بر مطالعه درمورد قيمت ها و بازارهاي بين المللي

كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به شركت ملي صنایع پتروشیمی می باشد
Copyright © 1997-2014 National Petrochemical Company - All rights reserved