عنوان صفحه

درباره ما

Mirhashemi 88066392(021)

سید جلال میرهاشمی

مدیر کنترل تولید
0912123456789

فرزانه شهبازی

معاون مدیر کنترل تولید
0912123456789

علیرضا کریمی

سرپرست امور هماهنگی و کنترل تولید
0912123456789

محمد علی کاظم زاده

رئیس کل امور مهندسی تولید
0912123456789

نادر افلاطونی

رئیس کل امور هماهنگی و نظارت بر راه اندازی طرح‌ها

معرفی واحدها

امور هماهنگی و کنترل تولید

این امور مسئولیت هماهنگی بین مجتمع‌های تولیدی صنعت پتروشیمی، واحدهای بالادستی و پایین‌دستی در خصوص موارد ذیل را به عهده دارد:

هماهنگی و پایش وضعیت عملکرد مجتمع ها و زیرساخت‌های صنعت پتروشیمی

نظارت و پایش استمرار تامین، انتقال و توزیع خوراک، محصول و سرویس‌های جانبی مجتمع‌ها

شناسایی، تحلیل و پیگیری رفع عوامل موثر بر کاهش تولید

اطلاعات بیشتر
امور مهندسی تولید

اهم وظایف امور مهندسی تولید به شرح ذیل می باشد:

تعریف و نظارت بر اجرای پروژه‌های لازم در شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی و خط اتیلن غرب

مشارکت در اجرای مستندسازی استانداردهای IPS

پاسخ به استعلامات حریم خط لوله اتیلن غرب

اطلاعات بیشتر
امور هماهنگی و نظارت بر راه اندازی طرح ها

اهم وظایف امور هماهنگی و نظارت بر راه‌اندازی طرح‌ها به شرح ذیل می باشد:

نظارت بر اجرای دستورالعمل‌های پیش‌راه‌اندازی و راه‌اندازی پروژه‌ها

هماهنگی و نظارت بر سیستم تحویل و تحول (HOS)

نظارت بر فعالیت‌های پیش‌راه‌اندازی و راه‌اندازی تا زمان بهره‌برداری نرمال پس از آزمون عملکرد

در اختیار قرار دادن گزارشات و تجربیات خود در زمینه‌های ذکر شده به مجتمع‌های در حال راه‌اندازی.

اطلاعات بیشتر