اطلاعات تماس مديران و روسای ستادی

جهت تماس مستقیم به ابتدای تمامی شماره ها ۸۴۹۹ اضافه نمائید.

" مدیران ارشد "

- علی اصغر گودرزی فراهانی - سرپرست مدیریت برنامه ریزی و توسعه - 4810 - 4808

- علی محمد بساق زاده - مدیر طرح ها - ۲۶۸۱ - ۲۶۸۳

- قدرت اله فرج پور - مدیر کنترل تولید - 2691

- اکبر لطفی ـ مدیر مالی - 2695

- حسین علیمراد ـ مدیر سرمایه گذاری ـ 4816
- اسمعیل قنبری - مدیر توسعه منابع انسانی ـ ۲۶۷۳ - ۲۶۷۵
- داود عمادی - مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست ـ ۲۴۱۹-۲۶۶۳
-
محمدرحمان گائینی- رئیس کل امور حقوقي ـ ۲۶۵۱

- رضا خلج ـ رئیس کل روابط عمومی ـ ۳۸۳۰
- زهرا وهاب نژاد - رئیس کل امور مجامع و سهام ـ ۴۸۱۱- 4812
- داریوش باورصاد- رئیس کل امور بين‌الملل ـ 2653
- علی عزیزپور - سرپرست امور حسابرسي داخلي ـ ۲۶۶۱
- سعید پیراسته فرد ـ رئیس مهندسی ساختار ـ ۲۶۵۵
- نبی بیک زاد - مشاور مدیرعامل و رئيس حراست پتروشيمي ـ ۲۳۲۲ - ۴۶۹۹

- مرضیه طهماسبی - رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشيمي ـ 3831

- یحیی سالارکیان ـ سرپرست امور بازرسی  ـ 4935
- محمود غنی لو ـ رئیس هسته گزینش ـ ۴۰۹۳
- محمود سرلک ـ رئیس امور اجرایی هیات بدوی ـ ۳۶۳۲