مديران و روسای ستادی

 

" مدیران ارشد "

- علی اصغر گودرزی فراهانی - سرپرست مدیریت برنامه ریزی و توسعه

- علی محمد بساق زاده - مدیر طرح ها

- قدرت اله فرج پور - مدیر کنترل تولید

- اکبر لطفی ـ مدیر مالی

- حسین علیمراد ـ مدیر سرمایه گذاری
- اسمعیل قنبری - مدیر توسعه منابع انسانی
- داود عمادی - مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست
-
محمدرحمان گائینی- رئیس کل امور حقوقي

- رضا خلج ـ رئیس کل روابط عمومی
- زهرا وهاب نژاد - رئیس کل امور مجامع و سهام
- داریوش باورصاد- رئیس کل امور بين‌الملل
- علی عزیزپور - سرپرست امور حسابرسي داخلي
- سعید پیراسته فرد ـ رئیس مهندسی ساختار
- نبی بیک زاد - مشاور مدیرعامل و رئيس حراست پتروشيمي

- مرضیه طهماسبی - رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشيمي

- یحیی سالارکیان ـ سرپرست امور بازرسی
- محمود غنی لو ـ رئیس هسته گزینش
- محمود سرلک ـ رئیس امور اجرایی هیات بدوی