معرفی شرکت پژوهش و فناوری پتروشيمی

 1- چشم انداز

در افق دراز مدت، شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي ارائه دهنده فناوری‌های مهم تولید محصولات پتروشیمی در کشور می‌باشد و رتبه اول تأمين‌كننده فناوري براي شركت ملي صنايع پتروشيمي را خواهد داشت و به عنوان شركتي در طراز جهاني، رقیبی جدی برای شرکت‌های ارائه دهنده فناوری در سطح منطقه خواهد بود و با فروش دانش در سطح بين المللي، برای ذینفعان منافع اقتصادي و براي كشور امنيت فناوری خلق خواهد نمود.

اين شركت در پايان برنامه ششم توسعه كشور، خودكفا و در پايان برنامه هفتم توسعه كشور، شركتي درآمد زا خواهد بود.

2- بیانیه مأموریت

شرکت پژوهش و فناوری متولی پژوهش و تولید فناوری در تمامی زمینه‌های مورد نیاز صنعت پتروشیمی می‌باشد و مأموریت‌های شرکت در حوزه‌های مختلف به شرح زیر می‌باشد:

 •  ایجاد استقلال و امنیت دانشی و فناوری برای صنعت پتروشیمی
 •  ایجاد ثروت از طریق انجام پژوهش و تولید دانش و فناوری
 •  انجام پژوهش در زمینه فرآیندهای تولید محصولات پتروشیمی و تبدیل پژوهش به فناوری و ارائه آن به مشتریان و ذینفعان
 •  انجام پژوهش در زمینه کاتالیست‌ها و مواد شیمیایی مصرفی در صنایع پتروشیمی و ارائه فناوری تولید این مواد به مشتریان و ذینفعان
 •  انجام پژوهش در زمینه به روز رسانی فناوری‌های به کار رفته در واحدهای تولیدی پتروشیمی با هدف افزایش منافع اقتصادی و افزایش ایمنی و کاهش اثرات زیست محیطی
 •  انجام پژوهش به منظور بهینه سازی فرآیندهای تولیدی و رفع موانع تولید
 •  انجام پژوهش در مسیر دانش‌های نوین و مرزهای دانش

3- ارزشهاي بنيادين

شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي به عنوان متولي بومي‌سازي دانشهاي فني مورد نياز صنعت پتروشيمي، اصول زير را به عنوان ارزشهاي بنيادين خود مي‌داند:

 •   حفظ ارزشهاي اخلاقي، ديني و كرامات انساني
 •   صداقت و شفافيت در ارائه
 •   رعايت حقوق معنوي ديگران
 •   مسئوليت پذيري فردي و اجتماعي
 •   مشاركت عمومي
 •   پاسخگويي و احترام براي ذي نفعان
 •   ارزش آفريني
 •   استفاده بهينه از سرمايه‌هاي ملي
 •   تقويت خلاقيت و نوآوري
 •   بهبود مستمر
 •  حفاظت از حقوق دارايي‌هاي فكري، خرد جمعي، خلاقيت و نوآوري

4- اهداف کلان

شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي با تكيه بر توانمندي كشور و دانش بومي، برنامه راهبردي تدوين شده خود را با هدف خلق دانش‌های فني مورد نياز صنايع پتروشيمي، بهینه سازی فرآیند‌های تولیدی و به روز نمودن فناوری‌های واحد‌‌های تولیدی تدوین نموده و در این مسیر تاكيد بر مشتري محوري و سودآوري کلی برنامه‌ها برای ذینفعان و صاحبان سهام دارد. در اين راستا اهداف کلان شرکت را در چهار حوزه به شرح زیر تعريف مي‌نمايد:

 • * تدوين دانش‌هاي فني مورد نياز صنعت پتروشيمي
 •    تدوين دانش‌های فنی تولید محصولات پتروشیمی
 •    تدوین دانش فنی تولید كاتاليست‌هاي استراتژيك پتروشيمي
 •    تدوین دانش فنی مواد شيميايي استراتژيك پتروشيمي
 •    تدوین دانش مورد نیاز صنايع تكميلي پتروشيمي
 • * بهينه سازي و رفع مشكلات فرآيندهای واحدهای تولیدی
 • * بهبود دانش‌هاي موجود و گسترش مرزهاي دانش
 • * توسعه دانش فني‌هاي شركت
 •   توسعه محصول
 •   توسعه كاربرد
 •   توسعه فناور