معرفی شرکت پژوهش و فناوری پتروشيمی

1- چشم انداز
در افق دراز مدت، شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي ارائه دهنده فناوری‌های مهم تولید محصولات پتروشیمی در کشور می‌باشد و رتبه اول تأمين‌كننده فناوري براي شركت ملي صنايع پتروشيمي را خواهد داشت و به عنوان شركتي در طراز جهاني، رقیبی جدی برای شرکت‌های ارائه دهنده فناوری در سطح منطقه خواهد بود و با فروش دانش در سطح بين المللي، برای ذینفعان منافع اقتصادي و براي كشور امنيت فناوری خلق خواهد نمود.

2- بیانیه مأموریت
شرکت پژوهش و فناوری متولی پژوهش و تولید فناوری در تمامی زمینه‌های مورد نیاز صنعت پتروشیمی می‌باشد و مأموریت‌های شرکت در حوزه‌های مختلف به شرح زیر می‌باشد:

 • ایجاد استقلال و امنیت دانشی و فناوری برای صنعت پتروشیمی
 • ایجاد ثروت از طریق انجام پژوهش و تولید دانش و فناوری
 • انجام پژوهش در زمینه فرآیندهای تولید محصولات پتروشیمی و تبدیل پژوهش به فناوری و ارائه آن به مشتریان و ذینفعان
 • انجام پژوهش در زمینه کاتالیست‌ها و مواد شیمیایی مصرفی در صنایع پتروشیمی و ارائه فناوری تولید این مواد به مشتریان و ذینفعان
 • انجام پژوهش در زمینه به روز رسانی فناوری‌های به کار رفته در واحدهای تولیدی پتروشیمی با هدف افزایش منافع اقتصادی و افزایش ایمنی و کاهش اثرات زیست محیطی
 • انجام پژوهش به منظور بهینه سازی فرآیندهای تولیدی و رفع موانع تولید
 • انجام پژوهش در مسیر دانش‌های نوین و مرزهای دانش

3- ارزش هاي بنيادين

شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي به عنوان متولي بومي‌سازي دانش‌هاي فني مورد نياز صنعت پتروشيمي، اصول زير را به عنوان ارزش هاي بنيادين خود مي‌داند:

 • حفظ ارزش هاي اخلاقي، ديني و كرامات انساني
 • صداقت و شفافيت در ارائه
 • رعايت حقوق معنوي ديگران
 • مسئوليت پذيري فردي و اجتماعي
 • مشاركت عمومي
 • پاسخگويي و احترام براي ذي نفعان
 • ارزش آفريني
 • استفاده بهينه از سرمايه‌هاي ملي
 • تقويت خلاقيت و نوآوري
 • بهبود مستمر
 • حفاظت از حقوق دارايي‌هاي فكري، خرد جمعي، خلاقيت و نوآوري

4- اهداف کلان

شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي با تكيه بر توانمندي كشور و دانش بومي، برنامه راهبردي تدوين شده خود را با هدف خلق دانش‌های فني مورد نياز صنايع پتروشيمي، بهینه سازی فرآیند‌های تولیدی و به روز نمودن فناوری‌های واحد‌‌های تولیدی تدوین نموده و در این مسیر تاكيد بر مشتري محوري و سودآوري کلی برنامه‌ها برای ذینفعان و صاحبان سهام دارد. در اين راستا اهداف کلان شرکت را در پنج حوزه به شرح زیر تعريف مي‌نمايد:

تدوين دانش‌هاي فني مورد نياز صنعت پتروشيمي

 • تدوين دانش‌های فنی تولید محصولات پتروشیمی
 • تدوین دانش فنی تولید كاتاليست‌هاي مورد نياز صنعت پتروشيمي
 • تدوین دانش فنی مواد شيميايي مورد نياز صنعت پتروشيمي
 • تدوین دانش مورد نیاز صنايع تكميلي پتروشيمي

 • بهينه سازي و رفع مشكلات فرآيندهای واحدهای تولیدی

 • بهبود دانش‌هاي موجود و گسترش مرزهاي دانش

 • توسعه دانش فني‌

 • توسعه محصول و كاربرد
 • توسعه فناوري

 • تجاري سازي دانش‌هاي فني شركت