قراردادهای تجاری‌ و واگذاری دانش فنی

 

اهم قراردادهاي تجاري و واگذاری دانش فنی شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي

ردیف

قراردادهاي تجاري‌ و واگذاری دانش فنی

طرف قرارداد

1

 اعطاي ليسانس فرآيند تبدیل گاز طبیعی به متانول

شرکت پتروشیمی پتروهیدج

2

 اعطاي ليسانس فرآيند تبدیل اتیلن به پلی اتیلن (HDPE) در فاز دوغابی

شرکت پتروشیمی بوشهر

3

 اعطاي ليسانس فرآيند تولید آمونیاک از گاز طبیعی (NH3)

شرکت پتروشیمی لاوان

4

 اعطاي ليسانس فرآيند تولید کاتالیست SAC برای تولید پلی­اتیلن در فاز گازی

پتروشیمی لرستان

5

 اعطاي ليسانس فرآيند تولید کاتالیست اکسی کلریناسیون(EDC)

شرکت گهرسرام

6

 اعطاي ليسانس فرآيند تولید کاتالیست دهیدروژناسیون

شرکت اکسیرنوین فرایند

7

 قرارداد ساخت کاتالیست ایزومریزاسیون نفتا

شرکت پالایش نفت اصفهان

8

 قرارداد ساخت و توليد كاتاليست MEK

شركت شيمي تكس آريا

9

 قرارداد ساخت و توليد كاتاليست ريفورمينگ خشك

شركت پتروشيمي خوزستان

10

 قرارداد ساخت و توليد كاتاليست اسيد استيك

شركت پتروشيمي فن‌آوران

11

 قرارداد بكارگيري دانش فني بتن پليمري شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي جهت ترميم سازه‌هاي بتنيOUTFALL

شركت پتروشيمي مبين

12

 اعطاي ليسانس فرآيند تولید کاتالیست SAC برای تولید پلی­اتیلن سنگين گريد لوله در فاز دوغابي

شرکت پتروشیمی شازند

13

 قرارداد تجاری ­سازی آغازگرهای پلي اتيلن

بدليل تفاهم نامه رازداري امضا شده، طرف قرارداد ارائه نمي گردد.

14

 قرارداد تجاری ­سازی محصول تترا كلريد تيتانيوم

بدليل تفاهم نامه رازداري امضا شده، طرف قرارداد ارائه نمي گردد.

15

 قرارداد همكاري مشترك در تجاري سازي كاتاليست پري ريفرمينگ

بدليل تفاهم نامه رازداري امضا شده، طرف قرارداد ارائه نمي گردد.

16

 قرارداد تجاري سازي مشترك در خصوص استفاده از محصول هاي نانو سيال هاي پوششي

بدليل تفاهم نامه رازداري امضا شده، طرف قرارداد ارائه نمي گردد.

17

 قرارداد تجاري سازي مشترك در خصوص استفاده از محصول سیستم کنترل فرایند

بدليل تفاهم نامه رازداري امضا شده، طرف قرارداد ارائه نمي گردد.

18

 قرارداد شبیه سازی فرایند هاي اوره و آمونياك

بدليل تفاهم نامه رازداري امضا شده، طرف قرارداد ارائه نمي گردد.

19

 قرارداد تامين كاتاليست سنتز متانول

بدليل تفاهم نامه رازداري امضا شده، طرف قرارداد ارائه نمي گردد.