امام علی (ع) «کسی که تقوا را انتخاب کند سختی ها برایش شیرین می شود و فشار مشکلات و ناراحتی ها از او برطرف می گردد و مشکلات پیاپی و خسته کننده بر او آسان می شود و مجد و بزرگی از دست رفته چون قطرات باران بر او فرو می بارد، رحمت بازداشتة حق به او باز می گردد و نعمت های الهی پس از فرو نشستن برای او به جوشش می آیند و برکات تقلیل یافته برای او فزونی می گیرد »
منو اصلی
مبنای نظری اخلاق حرفه ای در سازمان –بخش 7 فلسفه اخلاق مبتنی بر طبیعت گرایی
مبنای نظری اخلاق حرفه ای در سازمان –بخش 7 فلسفه اخلاق مبتنی بر طبیعت گرایی تاریخ ثبت : 1392/08/08
طبقه بندي : مقالات فارسی ,فلسفه اخلاقی ,
عنوان مقاله : مبنای نظری اخلاق حرفه ای در سازمان –بخش 7 فلسفه اخلاق مبتنی بر طبیعت گرایی
خلاصه مقاله : اخلاق رواقی یا فلسفه رواقی به مدت پنج قرن بر دنیای قدیم حکمفرمایی داشت. اخلاق رواقی در دو کلمه بردباری و خویشتن داری خلاصه می¬شود. در حکمت عملی رواقی، خیر حقیقی عبارت است از متابعت و پیروی از احکام عقل و تنها شری که وجود دارد، این که انسان از فرمان عقل سرپیچی کند و بنده شهوات و اسیر امیال خود گردد. از نظر فلسفه اخلاقی رواقی، گناهان به هر اندازه که باشند، همه یکسان هستند و هیچ اولویت و مرتبه¬ای در بین نخواهد بود. بد بد است. چه دروغ کوچک باشد و چه بزرگ به اندازه یک جنایت بزرگ فاجعه آمیز و تنفر انگیز است. (ژکس، 1362) توماس هابز(1679-1588): توماس هابز هم به مانند نیچه اصل وغایت رفتار انسان را بر حفظ حیات و صیانت ذات قرار داده است. او متعتقد است که طبیعت آدمی ذاتاً بد و شرور است و وظیفه جامعه است تا افراد را کنترل و به راه معقول هدایت کند. به باور او هیچ نوع نظام اخلاقی در سرشت آدمی و درجهان خلقت وجود ندارد. نظامات اخلاقی موجود تنها در چارچوب قراردادها و نظامات اجتماعی و عرف قابل تبیین هستند. او اصل صیانت ذات را که به حفظ حیات انسان منجر می¬شود را زیر بنای نظام اخلاقی انسان می¬داند. (رضا زاده خسرویه، 1386) فضیلت اخلاقی از نظر توماس هایز عبارت است از:انطباق با عرف و قانون اجتماعی در مقابل ستیزه جویی طبیعی که انسان را برای ایفای حیات خود در حال طبیعی آماده می¬کند. (صانعی دره بیدی، 1368) باروخ اسپینوزا(1677-1632): اسپینوزا می¬گوید: «انسان آزاد هرگز در رفتارش به حیله¬های زشت متوسل نمی-گردد. او همواره با حسن نیت و راستی به عمل می¬پردازد. چون به تزویر عمل کردن رو بر تافتن از فرمان عقل است». (شیشیکین والکساندرفدرو، 1381) در فلسفه اخلاق اسپینوزا عقل تمیز دهنده¬ی میان امور خوب و بد است و عقیده دارد که کسی¬که نتواند سلطه¬ی عقل را بر عواطف خویش مستقر نماید، حقیقتا آزاد نیست.(احمدی¬طباطبایی،1387) دستاورد منحصر به فرد اسپینوزا این بود که یک روش زندگی مهذب، انسانی و معقول، به عنوان یک نتیجه قطعی از این روان¬شناسی مبتنی بر خودخواهی استنتاج کرد و معتقد بود که افراد از این موضوع غافلند که پیروی از هوای نفس مایه¬ی اسارت و بندگی است. (رضا زاده خسرویه، 1386 ؛ فلسفی، 1386)مقصود از انسان آزاد کسی است که عشق عقلانی به خدا را که حافظ سعادت و فضیلت است، در کسب بصیرت نسبت به نظم ضروری اشیاء تجربه می¬کند. (صانعی دره بیدی، 1368) شافتسبری(1713-1671): به عقیده شافتسبری آدمی نوعاً دارای اخلاقی است که قادر است فضایل و رذایل را از هم باز شناسد. همانگونه که ما قادریم بین تناسب¬ها و مغایرت¬ها تفکیک قایل شویم، قادر به تشخیص فضایل و رذایل هم هستیم. حس اخلاقی از جنس حس زیبایی است. فضایل با زیبایی و رذایل با زشتیآمیخته¬اند. حس اخلاقی فطری است، اما مفاهیم اخلاقی فطری نیستند. فضیلت وقتی به کمال خود می¬رسد که با تقوای الهی همراه باشد. بنابراین اخلاق ریشه در موجودی متعالی به نام خدا دارد.(رضا زاده خسرویه، 1386) دیوید هیوم(1776-1711): هیوم قائل به فضایل فطری شامل خیرخواهی، شجاعت، صداقت، عظمت روح، توانایی¬های ذاتی مختلف (همچون دور اندیشی، صبر و اعتدال)، فصاحت،شوخ طبعی و پاکیزگی بود. این فضایل اوصافی هستند که هر موقع با آنها مواجه شویم، به دلیل سرشت ذات ما انسانها، بی درنگ مورد پسند ما واقع می¬شوند. اما در مورد فضیلت عدالت اینگونه نیست، زیرا فضیلت عدالت ابداعی است و گاهی بر خلاف میل و خواسته ما باید عمل شود.(السدیر، 1376) هیوم می¬گوید اگر عقل از تعدیل میان میل و شهوات با ترازوی منطق ناتوان باشد و نتواند خرد و شهوت را هماهنگ سازد، شهوت به اطاعت عقل گردن نخواهد داد. لذا اگر پایه¬ی حیات بر امیدهای دور از خرد باشد، مردم منطقی خواهند آفرید که بر پایه¬ی عقل نبوده، لیکن این امیدها را درست و منطقی جلوه دهد. (فلسفی، 1386)وی در تمایز و تفکیک میان حقایق و اعتبارات(عقل و احساس) چنین می¬گوید: «حقیقت قابل چون و چرا است نه ذوق و احساس، هیچ کس در مورد زیبایی دیگری استدلال نمی¬کند، اما بارها درباره درستی و نادرستی اعمال او استدلال می¬کند». (هیوم، 1377)
فایل مقاله : دانلود فايل
تعداد نمایش : 2175 <<بازگشت

كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد