امام علی (ع) «کسی که تقوا را انتخاب کند سختی ها برایش شیرین می شود و فشار مشکلات و ناراحتی ها از او برطرف می گردد و مشکلات پیاپی و خسته کننده بر او آسان می شود و مجد و بزرگی از دست رفته چون قطرات باران بر او فرو می بارد، رحمت بازداشتة حق به او باز می گردد و نعمت های الهی پس از فرو نشستن برای او به جوشش می آیند و برکات تقلیل یافته برای او فزونی می گیرد »
منو اصلی
مدل مدیریت اخلاق گرا مبتنی بر مفاهیم دعای مکارم الاخلاق
مدل مدیریت اخلاق گرا مبتنی بر مفاهیم دعای مکارم الاخلاق تاریخ ثبت : 1392/07/28
طبقه بندي : مقالات فارسی ,فلسفه اخلاقی ,
عنوان مقاله : مدل مدیریت اخلاق گرا مبتنی بر مفاهیم دعای مکارم الاخلاق
خلاصه مقاله : مدل حاضر مدیریت روابط تعاملی بندگان با یکدیگر و پروردگارشان را با تمرکز بر دعای مکارم الاخلاق، از منظر متمایز و تازه¬ای مورد مداقه قرار داده است. بر این اساس مدلی برای مدیریت اخلاقی بر مبنای یک پیش فرض معرفت شناختی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی احصاء شده است. به منظور دستیابی به مدل حاضر نیز جهت سازمان¬دهی داده¬های حاصل از دعای مکارم الاخلاق، از نرم افزار خاص آنالیز داد¬ه¬‏هاي کیفی-2012 MaxqdA2 استفاده شده است. یافته¬های این مدل پیشنهادی ابعاد مدیریت اخلاق¬گرا را در پنج درون مایه یا تِم تحت عنوان دانایی، توانایی، بربادری، کمال¬گرایی، شنوایی و پاسخگویی ، در قالب "مدل مدیریت اخلاق¬گرا" با ویژگی¬های اثر بخشی، عمل گرایی و ولایت مداری ارائه نموده است. دانایی به عنوان یک درون مایه مستقل بر مدیریت اخلاق¬گرا اثر مستقیم دارد و تمامی مفاهیم مدیریتی مغرب زمین و مفاهیم معرفت دینی ما بر آن صراحت دارد. به طوریکه از دل داده¬ها، اطلاعات، دانش، خرد و حکمت زاده می¬شود و اساساً نادیده گرفتن آن به مرگ هر سیستم مدیریت حتی غیراخلاق¬گرا منجر می¬گردد. از سوی دیگر دانایی بر بُعد حلم یا بردباری اثر مستقیم دارد و شرط لازم آن است. شخصی می¬تواند داعیه¬ی بردباری داشته باشد که قبلاً به چیزی علم پیدا کرده باشد. توانایی به عنوان دومین درون مایه مدیریت اخلاق¬گرا مطرح می¬باشد. توانایی مجموعه¬ای از دانش، مهارت، شایستگی و ملکات اخلاقی درون زادشده¬ی فردی و سازمانی و اجتماعی را در بر می¬گیرد. علاوه بر آنکه توانایی از ارکان اصلی مدیریت و رهبری می-باشد، این درون مایه، بر درون مایه ترکیبی بردباری یا حلم نیز اثر مستقیمی دارد. بطوریکه فقط شخص توامان زمانیکه دانایی و توانایی بر عمل، بیان و یا نشر موضوعی را داشته و خویشتن داری پیشه نماید، می¬تواند همراه با داشتن ابعاد شخصیتی یا سازمانی دیگری نظیر قدرت چشم پوشی و رازداری، توان بخشندگی و مهرورزی، صفت برگشت پذیری و ملکه قدرشناسی و توانایی فرو خوردن خشم یا کظم غیض در خود ادعای حلم یا بردباری نماید.با این توضیح و با کمترین تردیدی است که بردباری حاصل ، و در کنار دانایی و توانایی اولین درون مایه کاملاً اختصاصی مدیریت اخلاق¬گرا می¬شود. کمال¬گرایی نیز از درون مایه های اختصاصی دعای مکارم الاخلاق است که به نوبه خود متشکل از مولفه های عدالت ورزی، حق گرایی، توفیق دهی، چشم پوشی و.... می¬باشد. در واقع کمال گرایی هم عرض تعالی گرایی درسیستم¬های مدیریت جدید می-باشد و تلاشی متوازن، پایدار در مسیر جاده بی منتهای کیفیت می¬باشد. عنصری که در کنار مسئولیت اجتماعی رونق بخش اخلاقیات در زندگی انسان مدرن شود. شنوایی و پاسخگویی دیگر مولفه اختصاصی مدل مدیریت اخلاق گرا مبتنی بر دعای مکارم الاخلاق می¬باشد که اهمیت مسئول بودن در برابر وظایف و پاسخگویی در برابر مسئولیت ها در دو سطح فردی و اجتماعی را به ذهن متبادر می¬کند لیکن معنای عیمق تر آن در زیر ساخت روان شناختی مستتر است که رهبر یا مدیر اخلاق¬گرا وا می¬دارد تا با شنوایی و با همنوایی بیشتر اعتماد و همگرایی بشتر را برای سیستم مدیریتی خود به ارمغان آورد. در ذیل چنین درون مایه¬ای است که رهبر اخلاق گرا علاوه بر اختیارات مسئولیت شنیدن و پاسخگویی به نواهای درون سازمان را پیدا می¬نماید. مدل مفهومی پیشنهادی به شرح شکل صفحه بعد خواهد بود: شکل شماره 24: مدل مدیریت اخلاق گرا مبتنی بر مفاهیم دعای مکارم اخلاق منبع: پیشنهادی محقق
فایل مقاله : دانلود فايل
تعداد نمایش : 2688 <<بازگشت

كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد