امام علی (ع) «کسی که تقوا را انتخاب کند سختی ها برایش شیرین می شود و فشار مشکلات و ناراحتی ها از او برطرف می گردد و مشکلات پیاپی و خسته کننده بر او آسان می شود و مجد و بزرگی از دست رفته چون قطرات باران بر او فرو می بارد، رحمت بازداشتة حق به او باز می گردد و نعمت های الهی پس از فرو نشستن برای او به جوشش می آیند و برکات تقلیل یافته برای او فزونی می گیرد »
منو اصلی
مبنای نظری اخلاق حرفه ای در سازمان –بخش 3
مبنای نظری اخلاق حرفه ای در سازمان –بخش 3 تاریخ ثبت : 1392/07/29
طبقه بندي : مقالات فارسی ,فلسفه اخلاقی ,
عنوان مقاله : مبنای نظری اخلاق حرفه ای در سازمان –بخش 3
خلاصه مقاله : دیدگاه اخلاق مبتنی بر عمل: این دیدگاه معتقد به این اصل است که اگر فاعل در انجام فعلش دارای انگیزه¬ی شایسته بوده و عملش صرفا به خاطر ارزشی بودن و فضیلت¬مند بودن آن صورت گرفته باشد، آن عمل اخلاقی است و اگر نه غیر اخلاقی و ناصواب است. این دیدگاه که به رویکرد شناختی یا وظیفه گرایی نیز موسوم است، معتقد است، ارزش یک عمل به نتیجه و آثار آن بستگی ندارد، بلکه به این که براساس اصول اخلاقی باشد، بستگی دارد. اصول هدایت کننده عمل همان ماهیت اخلاق است. فضائل ناشی از اصول هستند. (هاشمی، 1390) برای تبیین بیشتر ابتدا لازم است به سه نمونه، از دیدگاه¬های مبتنی بر عمل اشاره کنیم: الف - یک دیدگاه معتقد است که قواعد اخلاقی باعث می‏شود که افراد، کارهایی را انجام دهند یا از کارهایی صرف نظر کنند و این افعال می‏توانند توسط کسانی که فاقد فضائل گوناگونی هستند، انجام بگیرند. چنانکه می‏توانند توسط کسانی که واجد آن فضائل هستند، انجام گیرند. این دیدگاه موسوم به دیدگاه مبتنی بر عمل به قواعد می‏باشد. (پات من، 1998) البته یک اشکال عمده این دیدگاه، این است که ارتباط علیّ بین فضیلت و عمل را نادیده می‏گیرد و اشکال دیگر این که این نظریه فقط قواعدی را که باعث انجام عمل می‏شوند، معین می‏کند؛ درحالی¬که قواعد اخلاقی دیگری نیز وجود دارند که فضائل را ایجاب می‏کنند. ب ـ نمونه دیگر این که گفته می‏شود، فضائل اخلاقی، امیالی برای پیروی از قواعد اخلاقی، یعنی برای انجام یا عدم انجام افعال معینی هستند. طبق نظریه مطابقت درباب فضائل، هر فضیلتی مطابق با یک اصل مناسب اخلاقی است. این دیدگاه مشهور به نظریه ساختارگرا می‏باشد. (صادقی، 1380) برای ردّ این نظریه می‏توان به گفته ارسطو استناد کرد که می‏گوید: ابتدا باید میل به فضیلت وجود داشته باشد، یعنی دوست داشتن آنچه خوب و شایسته است و تنفر از آنچه که بد و ناشایسته است. بنابراین اگر دو شخص را در نظر بگیریم که اعمال آنها به نحو برابر صحیح است، اما در نگرشهای آنان تفاوتی وجود دارد. یکی از موفقیتهای دیگران خوشحال و از شکستهای آنان ناراحت می‏شود، ولی دیگری از شکستهای آنان خوشحال و از موفقیت آنان ناراحت می‏شود، تا زمانی که افعال آنان در خارج، یکسان است، قائلان به اخلاق مبتنی بر عمل، هر دو را به نحو یکسان اخلاقی می‏دانند؛ در حالی که از نظر قائلان به اخلاق مبتنی بر فضیلت، شخص دوم فاقد گرایش اخلاقی الزامی است، از این رو تکلیف اخلاقی دارد که گرایش خود را عوض کند. بنابراین دیدگاه مبتنی بر عمل، این ویژگی اخلاق را نادیده می‏گیرد و اخلاق را به اعمال، تحویل می‏برد و کاهش می¬دهد (پات من، 1998). ج - دسته سوم، بدین صورت است که گفته می‏شود، فضائل اخلاقی هیچ ارزش ذاتی ندارند، بلکه ارزش ابزاری دارند. فضائل فقط از این جهت که انگیزه اعمال صحیح می‏شوند، اهمیت دارند، این دیدگاه موسوم به نظریه ابزاری ارزش می‏باشد. البته این دیدگاه ابزاری درباره فضائل، توسط قائلان به اخلاق مبتنی بر فضیلت، انکار می‏شود. فضائل دارای ارزش ذاتی هستند و صرف ابزار نیستند، بلکه بخشی از حیات نیکو می‏باشند. بنابراین خیر صرفا به خاطر امور دیگر خیر نیست، بلکه خودش ارزش حیاتی دارد. در ادامه سه دیدگاه اصلی موجود در حوزه¬ی اخلاق مبتنی بر عمل به طور خلاصه در قالب جدول ارائه شده است: جدول شماره 1: سه دیدگاه اصلی موجود در حوزه¬ی اخلاق مبتنی بر عمل عنوان دیدگاه رویکرد دیدگاه به فضایل اخلاقی نقطه/نقاط ضعف دیدگاه مبتنی بر عمل به قواعد عدم ارتباط قواعد اخلاقی با فضائل گوناگون • نادیده گرفتن ارتباط علیّ بین فضیلت و عمل • فقط قواعدی را که باعث انجام عمل می‏شوند را تعیین می‏کند نظریه ساختارگرا فضائل اخلاقی، امیالی برای پیروی از قواعد اخلاقی می¬باشند • تحویل اخلاق به اعمال نظریه ابزاری فضائل اخلاقی هیچ ارزش ذاتی ندارند و دارای ارزش ابزاری می¬باشند • نادیده گرفتن ارزش ذاتی فضائل منبع: پات¬من، (1998
فایل مقاله : دانلود فايل
تعداد نمایش : 2388 <<بازگشت

كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد