امام علی (ع) «کسی که تقوا را انتخاب کند سختی ها برایش شیرین می شود و فشار مشکلات و ناراحتی ها از او برطرف می گردد و مشکلات پیاپی و خسته کننده بر او آسان می شود و مجد و بزرگی از دست رفته چون قطرات باران بر او فرو می بارد، رحمت بازداشتة حق به او باز می گردد و نعمت های الهی پس از فرو نشستن برای او به جوشش می آیند و برکات تقلیل یافته برای او فزونی می گیرد »
منو اصلی
گونه شناسی پذیرش
گونه شناسی پذیرش تاریخ ثبت : 1392/07/28
طبقه بندي : مقالات فارسی ,فلسفه اخلاقی ,
عنوان مقاله : گونه شناسی پذیرش
خلاصه مقاله : پذیرش یک عنصر کلیدی در ارتباط با افراد است که دارای قدرت بوده و یا قدرت بر آنها اعمال می شود، «قدرت» پذیرش دیگران را تضمین می¬کند، در حالی¬که «پایبندی» طرز تلقی و تمایل یک عامل را در اعمال قدرت بیان می¬دارد. بسته به هدف فرهنگ و نوع افراد، قدرت و پایبندی هر کدام قادرند تا انواع مختلفی از پذیرش را به وجود آورند.(فرهنگی و دیگران،1386) شکل شماره 15: انواع پایبندی و التزام منبع: (دبرا و کمپبل ، 2010) الگوهای پذیرش نقش مهمی را در ساختار سازمانی ایفا می¬کنند. اتزیونی (1965) گونه¬شناسی را برای سازمان¬ها براساس پذیرش نوع ارتباطات از طریق ترکیب سه نوع قدرت و سه نوع پایبندی و التزام گسترش داد. (دبرا و کمپبل ، 2010) قدرت اجبار1 ، در بر گیرنده نیروی فیزیکی بالقوه در جهت مطیع ساختن یک فرد است مانند ارتباطی که بین ارباب و رعیت وجود دارد. قدرت پاداش یا سوداگری2 ، قدرتی که براساس پاداش¬ها و جریمه¬هاست، برای مثال تحریم تجاری کشورهایی که حقوق بشر را نقض کرده¬اند. قدرت هنجاری3 ، بستگی به این باور دارد که مراجع تا چه اندازه برای اداره کردن و جهت دادن رفتارها حق دارند. پایبندی به راه حل4 ، به این مفهوم است که اطاعت¬کننده از قدرت با اعمال¬کننده قدرت موافق نیست و در برابر اراده و خواست وی از ترس تنبیه فیزیکی یا مادی و... تسلیم می¬شود. پایبندی به محاسبات5 ، اشاره دارد به انتخاب سنجیده زیردست به امید دریافت پاداش یا اجتناب از تحریم¬ها. پایبندی به اخلاق6 ، که نتیجه توافق براساس هنجارها و ارزش¬هاست. (دبرا و کمپبل ، 2010) زمانی که در ماتریس تکمیل شده 9 گونه متفاوت از پذیرش یافت می¬شود، پذیرش به اصطلاح متجانس (9 و 5 و 1) بیشتر از انواع دیگر به چشم می¬خورد چرا که تجانس، اثربخش¬تر است و واحدهای اجتماعی جهت اثربخش¬تر شدن تحت فشارهای خارجی و داخلی قرار می¬گیرند. تحلیل مدل: مدل حاضر که از الگوهای مشهور بوده و در حوزه¬ی پذیرش مطرح می¬باشد. یکی از انواع پایبندی را پایبندی اخلاقی معرفی می¬نماید. از انجا که در دل پایبندی اخلاقی در مقابل دو نوع دیگر پایبندی یعنی پایبندی به محاسبات و پایبندی به راه حل است، به نظر می¬رسد که یک الگوبرداری از الگوی 6 مرحله¬ای کوهلبرگ در این حوزه صورت گرفته و هر یک از 2 سطح مورد تاکید کوهلبرگ به عنوان یک سطح در این تئوری پنداشته شده است. به هر حال مدل حاضر پایبندی حاصل از اخلاق را که همراه با قدرت هنجاری باشد را به عنوان موثرترین نوع پذیرش معرفی می¬نماید که این خود اهمیت مدیریت اخلاق¬مدار را می¬رساند، هر چند در ارائه¬ی مدل شاهد ساده¬سازی سطوح اخلاقی بوده¬ایم.
فایل مقاله : دانلود فايل
تعداد نمایش : 1906 <<بازگشت

كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد