امام علی (ع) «کسی که تقوا را انتخاب کند سختی ها برایش شیرین می شود و فشار مشکلات و ناراحتی ها از او برطرف می گردد و مشکلات پیاپی و خسته کننده بر او آسان می شود و مجد و بزرگی از دست رفته چون قطرات باران بر او فرو می بارد، رحمت بازداشتة حق به او باز می گردد و نعمت های الهی پس از فرو نشستن برای او به جوشش می آیند و برکات تقلیل یافته برای او فزونی می گیرد »
منو اصلی
مدل چهارمرحله ای تصمیم گیری اخلاقی و عوامل موقعیتی موثر بر آن
مدل چهارمرحله ای تصمیم گیری اخلاقی و عوامل موقعیتی موثر بر آن تاریخ ثبت : 1392/07/28
طبقه بندي : مقالات فارسی ,فلسفه اخلاقی ,
عنوان مقاله : مدل چهارمرحله ای تصمیم گیری اخلاقی و عوامل موقعیتی موثر بر آن
خلاصه مقاله : مدل حاضر که دارای شباهت زیاد با مدل تصمیم¬گیری اخلاقی جونز می¬باشد یک مدل عمومیست که تصمیم¬گیری اخلاقی را حاصل فرآیند 4 مرحله¬ای تشخیص، قضاوت، شکل¬گیری نیت اخلاقی و نهایتا اجرا و انجام فعل می¬داند. (هاینز و لئونارد،2007) شکل شماره 16: مدل چهار مرحله ¬ای تصمیم¬ گیری اخلاقی منبع: (هاینز و لئونارد،2007) بر اساس مدل تصمیم¬گیری مذکور هاینز و لئونارد(2007) مدل عوامل موقعیتی موثر بر تصمیم¬گیری اخلاقی را به صورت زیر بسط داده¬اند. بر این اساس آنان 4 عامل اهمیت تصمیم، نوع قضاوت فرد، الزامات بیرونی و نیت فرد را موثر بر تصمیم¬گیری اخلاقی معرفی می¬نمایند و چنانچه مدل نشان می¬دهد، بیان می¬دارند که تمام متغیر¬ها در نیت اخلاقی تاثیر گذاشته و این نیت اخلاقی است که نهایتا به عنوان متغیر میانجی بر تصمیم¬گیری اخلاقی تاثیرگزار می¬باشد. شکل شماره 17: مدل عوامل موقعیتی موثر بر تصمیم ¬گیری اخلاقی منبع: (هاینز و لئونارد،2007) 1-1-1-1 تحلیل مدل: مدل حاضر به تبیین عوامل موقعیتی موثر در تصمیم¬گیری اخلاقی پرداخته و 4 عامل اهمیت تصمیم، نوع قضاوت فرد، الزامات بیرونی و نیت فرد را موثر بر تصمیم¬گیری اخلاقی معرفی می¬نماید. مدل حاضر متغیرهای مربوط به موقعیت سازمانی چون فرهنگ اخلاقی، جو اخلاقی، اندازه¬ی سازمان و غیره را در قالب اهمیت درک شده لحاظ نموده و می¬توان گفت تا حدودی ساده-انگارانه به این موضوع نگریسته است.
فایل مقاله :
تعداد نمایش : 2406 <<بازگشت

كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد