امام علی (ع) «کسی که تقوا را انتخاب کند سختی ها برایش شیرین می شود و فشار مشکلات و ناراحتی ها از او برطرف می گردد و مشکلات پیاپی و خسته کننده بر او آسان می شود و مجد و بزرگی از دست رفته چون قطرات باران بر او فرو می بارد، رحمت بازداشتة حق به او باز می گردد و نعمت های الهی پس از فرو نشستن برای او به جوشش می آیند و برکات تقلیل یافته برای او فزونی می گیرد »
منو اصلی
چارچوب چند بعدی در مطالعات اخلاق با توجه به مدیریت منابع انسانی
چارچوب چند بعدی در مطالعات اخلاق با توجه به مدیریت منابع انسانی تاریخ ثبت : 1392/07/28
طبقه بندي : مقالات فارسی ,فلسفه اخلاقی ,
عنوان مقاله : چارچوب چند بعدی در مطالعات اخلاق با توجه به مدیریت منابع انسانی
خلاصه مقاله : چارچوب چند بعدی مطالعات اخلاق در حوزه¬ی منابع انسانی، مدلیست که برای اولین بار توسط ووتن مطرح شده است. بر اساس این مدل چنانچه در صدد انجام پژوهش در حوزه¬ی اخلاق (اخلاق فردی، اخلاق سازمانی و اخلاق حرفه¬ای) باشیم، می¬بایست این تحقیقات را در زمینه¬ی دو دایره¬ی عوامل، اجرا نماییم. (ووتن، 2001) بستر اول مسائل مربوط به مدیریت منابع انسانی چون کارمندیابی، آموزش، روابط کارکنان و سایر مسایل مدیریت منابع انسانی می¬باشد. و بستر دوم که بستریست که خود، مدیریت منابع انسانی را نیز در بر می¬گیرد، 4 عامل جو اقتصادی، روندهای دموگرافیک، روندهای اجتماعی و فضای قوانین و مقررات می¬باشد. (همان،2001) شکل شماره 18: چارچوب چند بعدی در مطالعات اخلاق با توجه به مدیریت منابع انسانی منبع: (ووتن،2001) تحلیل مدل: مدل حاضر بستر تحقیقات اخلاقی را مطرح نموده، و بیان می¬دارد که به منظور انجام تحقیقات در این حوزه می¬بایست اخلاق را در بستر و چارچوب مسایل منابع انسانی نگریست و همچنین هر دو را در بستر چهار عامل جو اقتصادی، روندهای دموگرافیک، روندهای اجتماعی و فضای قوانین و مقررات مورد بررسی قرار داد. نقدی که بر مدل ووتن مطرح است آنست که امروزه نگاه به اخلاق نگاهیست که آن را در حد پارادایم و به عنوان زنجیری که از قابلیت ایجاد هماهنگی ما بین تمامی مفاهیم در سازمان برخوردار می¬باشد، می¬نگرند و از این¬جهت می¬توان بررسی آن را به عنوان زیر مجموعه¬ای از مدیریت منابع انسانی زیر سوال برد. چرا که اخلاق امری فطری و مطابق با فطرت انسانی بوده و از این رو آموزه¬های دین مبین اسلام عجین و همراه می¬باشد. چنانکه مرحوم شهید مطهری معتقد است اولاً دین می¬تواند بنیاد اخلاق باشد و از این طریق اخلاق را ضمانت کند. ثانیاً وجود اخلاق و نیاز بشر به آن دلیلی بر وجود دین است. (شهید مطهری ، 1372)
فایل مقاله : دانلود فايل
تعداد نمایش : 1616 <<بازگشت

كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد