امام علی (ع) «کسی که تقوا را انتخاب کند سختی ها برایش شیرین می شود و فشار مشکلات و ناراحتی ها از او برطرف می گردد و مشکلات پیاپی و خسته کننده بر او آسان می شود و مجد و بزرگی از دست رفته چون قطرات باران بر او فرو می بارد، رحمت بازداشتة حق به او باز می گردد و نعمت های الهی پس از فرو نشستن برای او به جوشش می آیند و برکات تقلیل یافته برای او فزونی می گیرد »
منو اصلی
مدل کُره ای تصمیم گیری:
مدل کُره ای تصمیم گیری: تاریخ ثبت : 1392/07/28
طبقه بندي : مقالات فارسی ,فلسفه اخلاقی ,
عنوان مقاله : مدل کُره ای تصمیم گیری:
خلاصه مقاله : مارتینز در آنگویتا و دیگران سطوح مختلف تصمیم¬گیری را در چارچوب مدل جامع کره¬های تصمیم¬گیری بیان نموده¬اند. بر اساس مدل پایین¬ترین سطح از تصمیمات مربوط به تصمیمات فنی(عملیاتی) میباشد. یک سطح بالاتر تصمیمات اقتصادی و معیشتی قرار می¬گیرد. تصمیمات سیاستی که توسط مدیران عالی سازمان اخذ می¬گردد، در یک سطح بالاتر قرار می¬گیرند. پس از آن تصمیمات اخلاقی قرار دارند که نشان¬دهنده¬ی اهمیت بالای این تصمیمات در حیات سازمان می¬باشد. پس از آن نیز تصمیمات فلسفی و نهایتا تصمیمات هستی¬شناسانه قرار می¬گیرند. (مارتینز در آنگویتا و دیگران، 2008) همچنین مدل در هر سطح معیاری را به منظور تعیین کارایی تصمیمات معرفی نموده که معیار بهره¬وری تصمیمات اخلاقی را یکپارچگی و ثبات رای معرفی می¬نماید. (همان، 2008) شکل شماره 19: مدل کُره¬ های تصمیم ¬گیری منبع: (مارتینز در آنگویتا و دیگران،2008) تحلیل مدل: مدل حاضر قصد در نمایش اهمیت حوزه¬ی اخلاق داشته و از این¬رو آن را بالاتر از تصمیمات سیاسی و استراتژیک سازمان نمایش داده است. لازم به تذکر است که قالب محققین تصمیمات اخلاقی را زیرمجموعه¬ای از تصمیمات استراتژیک و سیاسی بیان نموده¬اند، و این موضوع وجه تمایز مدل حاضر با سایر محققین بوده است.
فایل مقاله : دانلود فايل
تعداد نمایش : 1842 <<بازگشت

كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد