امام علی (ع) «کسی که تقوا را انتخاب کند سختی ها برایش شیرین می شود و فشار مشکلات و ناراحتی ها از او برطرف می گردد و مشکلات پیاپی و خسته کننده بر او آسان می شود و مجد و بزرگی از دست رفته چون قطرات باران بر او فرو می بارد، رحمت بازداشتة حق به او باز می گردد و نعمت های الهی پس از فرو نشستن برای او به جوشش می آیند و برکات تقلیل یافته برای او فزونی می گیرد »
منو اصلی
مدل تصمیم گیری اخلاقی یون(در فضای سایبری)
مدل تصمیم گیری اخلاقی یون(در فضای سایبری) تاریخ ثبت : 1392/07/28
طبقه بندي : مقالات فارسی ,فلسفه اخلاقی ,
عنوان مقاله : مدل تصمیم گیری اخلاقی یون(در فضای سایبری)
خلاصه مقاله : یون رفتار اخلاقی افراد (و بالتبع تصمیم¬گیری اخلاقی) افراد را تحت تاثیر 2 دسته عوامل معرفی نموده است. دسته¬ی اول که می¬توان آن¬را در غالب ویژگی¬های فردی در نظر گرفت، شامل: عدالت، وظیفه¬شناسی، نسبیت¬گرایی، درجه¬ی خودخواهی و منفعت¬گرایی می¬باشد. که این عوامل همگی بر قضاوت اخلاقی به عنوان دسته¬ی دوم عوامل تاثیرگزار می¬باشند. و نهایتا قضاوت اخلاقی، منفعت¬گرایی، درجه¬ی خودخواهی و عدالت مستقیما بر رفتار اخلاقی تاثیرگزار می¬باشند. (یون، 2011) لذا چارچوب مدل به صورت ذیل در خواهد آمد: شکل شماره 20: مدل تصمیم¬ گیری اخلاقی یون منبع: (یون،2011) تحلیل¬مدل: مدل یون بر اساس مدل تصمیم¬گیری اخلاقی بسط یافته و بر این اساس رفتار اخلاقی را تحت تاثیر دو عامل اصلی ویژگی-های فردی و قضاوت اخلاقی معرفی می¬نماید و عوامل زمینه¬ای در مدل حاضر مغفول مانده¬است.
فایل مقاله :
تعداد نمایش : 2667 <<بازگشت

كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد