امام علی (ع) «کسی که تقوا را انتخاب کند سختی ها برایش شیرین می شود و فشار مشکلات و ناراحتی ها از او برطرف می گردد و مشکلات پیاپی و خسته کننده بر او آسان می شود و مجد و بزرگی از دست رفته چون قطرات باران بر او فرو می بارد، رحمت بازداشتة حق به او باز می گردد و نعمت های الهی پس از فرو نشستن برای او به جوشش می آیند و برکات تقلیل یافته برای او فزونی می گیرد »
منو اصلی
مدل جامع رفتار اخلاقی
مدل جامع رفتار اخلاقی تاریخ ثبت : 1392/07/28
طبقه بندي : مقالات فارسی ,فلسفه اخلاقی ,
عنوان مقاله : مدل جامع رفتار اخلاقی
خلاصه مقاله : بومر و دیگران (1987) رفتار اخلاقی را به عنوان یکی از انواع رفتار در حوزه¬ی رفتار سازمانی معرفی نموده¬اند که مطابق با سایر تئوری¬های مذکوردر حوزه¬ی اخلاق، این رفتار را تحت تاثیر تصمیم¬گیری اخلاقی معرفی نموده¬اند. (بومر و دیگران، 1987) بر این اساس در ابتدا مدل تصمیم¬کیری اخلاقی را تحت تاثیر 6 دسته عوامل از جمله ویژگی¬های فردی، محیط فردی، محیط حرفه¬ای، محیط کار، محیط سیاسی و دولتی، و همچنین محیط اجتماعی معرفی می¬نمایند. بر این اساس هر یک از این 6 عامل بر فرآیند تصمیم¬گیری اخلاقی موثر بوده و منجر به رفتار اخلاقی یا غیر اخلاقی خواهد بود. تصویر این مدل در صفحه بعد آمده است: شکل شماره 21: مدل جامع تصمیم گیری اخلاقی منبع: (بومر و دیگران،1987) بر اساس مدل تصمیم¬گیری اخلاقی مطروحه محققین مدل جامع رفتار اخلاقی در سازمان را ارائه نموده که بر اساس آن رفتار اخلاقی در نتیجه¬ی تعامل 6 دسته متغیرها چون عوامل فردی، فلسفه¬ی اخلاقی مورد پذیرش فرد، جهان¬بینی فرد، عوامل و فاکتورهای خارجی، عوامل سازمانی، تاریخچه¬ی رفتارهای اخلاقی فرد و همچنین سابقه¬ی تقویت و نحوه¬ی برخورد با آن خواهد بود. محققین همچنین متغیرهایی را به منظور شناسایی هر یک از این عوامل معرفی نموده¬اند که در ادامه ساختار کامل مدل آورده شده است: شکل شماره 22: مدل جامع رفتار اخلاقی منبع: (بومر و دیگران،1987) 1-1-1-1 تحلیل مدل: مدل حاضر به تبیین رفتار اخلاقی بر اساس تصمیم¬گیری اخلاقی پرداخته است. در میان عوامل موثر بر تصمیم¬گیری عوامل فردی و زمینه¬ای را لحاظ نموده لیکن عوامل زمینه¬ای را در نظر نگرفته است. لیکن مدل حاضر عوامل زمینه¬ای را همچون (فلسفه¬ اخلاقی فرد و ...) را در فرآیند رفتار اخلاقی و زمانی¬که شخص اقدام به انجام فعل می¬نماید، درنظر گرفته است. به هر حال تفکیک تصمیم ¬اخلاقی از رفتار اخلاقی نظری است که پس از محققین مذکور مورد توجه قرار نداشته و تمامی مدل¬ها دلالت بر یکسان¬گماری رفتار اخلاقی و تصمیم¬اخلاقی دارد.
فایل مقاله : دانلود فايل
تعداد نمایش : 1957 <<بازگشت

كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد