امام علی (ع) «کسی که تقوا را انتخاب کند سختی ها برایش شیرین می شود و فشار مشکلات و ناراحتی ها از او برطرف می گردد و مشکلات پیاپی و خسته کننده بر او آسان می شود و مجد و بزرگی از دست رفته چون قطرات باران بر او فرو می بارد، رحمت بازداشتة حق به او باز می گردد و نعمت های الهی پس از فرو نشستن برای او به جوشش می آیند و برکات تقلیل یافته برای او فزونی می گیرد »
منو اصلی
مدل رهبری اخلاق¬ مدار براون و تروینو
مدل رهبری اخلاق¬ مدار براون و تروینو تاریخ ثبت : 1392/07/28
طبقه بندي : مقالات فارسی ,فلسفه اخلاقی ,
عنوان مقاله : مدل رهبری اخلاق¬ مدار براون و تروینو
خلاصه مقاله : مدل رهبری اخلاق¬مدار براون و تروینو(2006)، رهبری اخلاق¬مدار را تحت تاثیر دو دسته عوامل موقعیتی و ویژگی¬ها و صفات فردی، که هر دوی آنها تحت¬تاثیر متغیرهای تعدیل¬گر قرار دارند، معرفی می¬نماید. براساس مدل اثر عامل ویژگی¬های موقعیتی تحت¬تاثیر زمینه اخلاقی و خودپایشی (خود¬مراقبتی) تعدیل شده و تاثیر عامل ویژگی¬های شخصیتی تحت تاثیر متغیرهای نیار به قدرت و استدلال¬گری اخلاقی، تعدیل خواهد شد. براساس مدل حاضر خروجی¬های رهبری اخلاقی متغیرهایی چون تصمیم¬گیری اخلاقی نزد پیروان، رفتار مثبت اجتماعی آنان، رفتار غیر مولد و رضایت¬مندی و انگیزش آنان خواهد بود. شکل شماره 11: مدل رهبری اخلاق¬ مدار براون و تروینو منبع : (براون و تروینو ، 2006) تحلیل مدل: مدل حاضر بر اساس مدل تصمیم¬گیری اخلاقی طراحی شده و بر این اساس رهبری اخلاقی را تحت تاثیر دو عامل اصلی ویژگی¬های فردی و ویژگی¬های موقعیتی معرفی می¬نماید. و چنانچه گفته شد عوامل زمینه¬ای را در این حوزه لحاظ ننموده است .
فایل مقاله : دانلود فايل
تعداد نمایش : 2394 <<بازگشت

كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد