امام علی (ع) «کسی که تقوا را انتخاب کند سختی ها برایش شیرین می شود و فشار مشکلات و ناراحتی ها از او برطرف می گردد و مشکلات پیاپی و خسته کننده بر او آسان می شود و مجد و بزرگی از دست رفته چون قطرات باران بر او فرو می بارد، رحمت بازداشتة حق به او باز می گردد و نعمت های الهی پس از فرو نشستن برای او به جوشش می آیند و برکات تقلیل یافته برای او فزونی می گیرد »
منو اصلی
اخبار > اخلاق حرفه ای در اسلام


  چاپ        ارسال به دوست

اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای در اسلامبسْم اللهِ الَّرحْمنِ الرَّحیمْ

دومفهوم اخلاق و رهبری به عنوان دو مفهوم جدا از یکدیگر دارای سابقه وادبیات موضوعی گسترده ای می باشند؛ چنانکه شاهد چاپ مقالات متعددی در دو حوزه می باشیم.تعلیمات دین مبین اسلام حاوی مضامین رفیع در حوزه های علوم انسانی از جمله اخلاق و رهبری است . این مقوله از فرهنگ ادبیات علمی غرب بر پایه فلسفه رایج یعنی سود آوری شکل می گیرد و بعضا" در ادبیات علمی داخلی نیز به ترجمه متون محدود میگردد.  چنانکه شاهد چاپ مقالات متعددی در دو حوزه می باشیم.تعلیمات دین مبین اسلام حاوی مضامین رفیع در حوزه های علوم انسانی از جمله اخلاق و رهبری است . این مقوله از فرهنگ ادبیات علمی غرب دارای فقر موضوعی بوده و پژوهش های صورت گرفته بر پایه فلسفه رایج یعنی سود آوری شکل می گیرد و بعضا" در ادبیات علمی داخلی نیز به ترجمه متون محدود میگردد. تئوری رهبری اخلاقی به عنوان یک تئوری مستقل بر اساس مطالعات براون و در دهه قبل گسترش پیدا کرد. وی معتقد بود دو نظریه داد و ستد اجتماعی و یادگیری اجتماعی می توانند مبنایی برای تشریح این رابطه گردند. بدیهیست بخشی از رهبری در حوزه کسب و کار و حرفه بوده  معنی یافته و  اخلاقحرفه ای نقطه تلاقی علم اخلاق  و محیط کار می باشد
    تئوری رهبری اخلاقی به عنوان یک تئوری مستقل بر اساس مطالعات براون و در دهه قبل گسترش پیدا کرد. وی معتقد بود دو نظریه داد و ستد اجتماعی و یادگیری اجتماعی می توانند مبنایی برای تشریح این رابطه گردند. بدیهیست بخشی از رهبری در حوزه کسب و کار و حرفه بوده  معنی یافته و    اخلاق حرفه ای نقطه تلاقی علم اخلاق  و عمل حرفه ای در تعامل با  جامعه  است. اخلاق حرفه ای امری درونی و مرتبط با ارزشها و هنجارهاست. بر اساس اين مفهوم درونی است که مجموعه قواعد و اصول اخلاق بايد در هر حرفه ای رعايت شود و از اين نظر با حقوق و قانون حرفه ها متفاوت است.چه بسا بسياری از شگردهای حرفه ای که به ظاهر با هيچ اصل و بند و تبصره ای از حقوق و قانون تنافی نداشته باشد اما با اصول اخلاق منافات دارد. از سوی ديگر اخلاق حرفه ای با ارزشها و هنجارها سروکار دارد ، ارزشها و هنجارهايی که از درون فرهنگ جامعه  سر بر می آورد.
لذا اخلاق حرفه ای اگر چه تابع اصول و قواعدی کلی و جهان شمول است اما به سبب ريشه گرفتن آن از مجموعه ارزشهای بطن جامعه می تواند از جامعه و فرهنگی به جامعه و فرهنگ ديگر متفاوت و متغير باشد. از اين رو تدوين اصول کلی اخلاق حرفه ای به سادگی تدوين قواعد کلی حقوق حرفه ها نيست و در هر فرهنگ و جامعه ای ، تعاريف و محدوده های خاص خود را دارد.

در دايرة المعارف بين المللی ارتباطات ، اخلاق حرفه ای زير مجموعه ای از اخلاق عملی و يا حرفه ای دانسته شده که از ترکيب توصيف و تئوری تشکيل شده است.
تصويب قوانين گسترده ، برای اعمال چنين هنجارهايی که دوام و مقبوليت آنها مورد ترديد است ، بسيار غير عملی است و به دليل تنوع ارزش ها و هنجارهای موجود در فرهنگها و جوامع مختلف ، تدوين نظام نامه های اصول اخلاق حرفه ای حرفه ای که شکل جامع و شامل و عام داشته باشد ، بسيار مشکل است و در صورت تحقق ، چندان مشکل گشا نخواهند بود.

دليل اين نارسايی را بايد در تنوعات فرهنگی و در نتيجه تنوع در مبانی ارزشی هر فرهنگ و جامعه جستجو کرد. لذا معنی و ارزش های منسوب به مفاهيمی چون اخبار، حقيقت ، عنيت ، آزادی و حق دانستن واقعيات ، می تواند با توجه به شرايط خاص يا با توجه به نيازها و اولويت های يک جامعه مفروض در يک برهه مفروض زمانی تغيير کند.
قواعد اخلاقی فردی در مورد هر ملتی تنها با توجه به اولويت های ملی ، محدوديت های زبانی ، تنوع فرهنگی و يا نوع ساختار سياسی تغيير می کند.
اما ديدگاه اسلام به اخلاق حرفه ای که در اصول ، ارزشها ، فلسفه و ماهيت اين دين الهی ريشه دارد ، ديدگاهی عام و فراگير و جهان شمول شمرده می شود که اگر چه منتسب به فرهنگی خاص به نام فرهنگ اسلامی است اما به دليل فطری بودن اين دين ، در برگيرنده تمامی اصول و فروع اخلاقی است که در زمينه حرفه ها مطرح شده است.


 

محمد کرمانی

سردبیر


٠٣:٢١ - 1398/08/13    /    شماره : ١٠٧٣١    /    تعداد نمایش : ٢٢٢٥خروج
كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد