انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي old

انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي در يك نگاه

تجارب كشورهاي مختلف جهان در عبور از اقتصاد دولتي و جذب مشاركت حداكثري و موفقيت آميز بخش خصوصي در عرصه اقتصاد نشان داده است كه فراهم نمودن بسترهاي مناسب براي ايجاد يك تعامل منطقي و همگرا بين دولت و بخش خصوصي يكي از مهم ترين و تاثير گذارترين مولفه ها در مرحله گذار اقتصادي محسوب مي گردد. بدون شك اين تعامل و همگرايي ايجاد نخواهد شد مگر از طريق شناخت دقيق و همه جانبه دولت و بخش خصوصي از يكديگر، به عبارت ديگر استفاده از ابزارهاي موجود در راستاي شناسايي ساختاري اقتصاد، مهم ترين وظيفه دستگاه هاي دولتي و كارگزاران بخش خصوصي براي پيشبرد اهداف اقتصادي و دستيابي به توسعه صنعتي است.در سال هاي اخير صنعت پتروشيمي كشور نيز كه يكي از بخش هاي پيشرو در واگذاري به بخش خصوصي بوده است از اين امر مستثنی نبوده و نيازمند نگرشي همه جانبه و شناختي فراگير از سوي دولت و صاحبان سرمايه است و اين مهم قطعا كليد توسعه پايدار و استمرار جذب هر چه بيشتر سرمايه ها در اين صنعت خواهد بود.از همين رو در سال 1388 فعالان بخش خصوصي صنعت پتروشيمي كشور براي شناخت دقيق و همه جانبه اقتصاد اين بخش و دستيابي به يك تعامل منطقي و همگرا با دولت اقدام به تاسيس تشكلي صنفي در قالب يك انجمن نمودند كه مهم ترين خصوصيت آن فراگير بودن آن در عرصه چرخه كامل توليدات پتروشيمي است.

انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي با گسترش سريع فعاليت هاي خود در سال هاي اخير و با بيش از 64 شركت عضو از جايگاه ويژه اي در ضنعت پتروشيمي كشور برخوردار است و به عنوان بزرگترين تشكل صنفي كشور در اين حوزه توانسته به تعاملات سازنده و كارآمدي با اركان حاكميتي و اجرايي اين صنعت اعم از سرمايه گذاران و دستگاه هاي دولتي و غير دولتي مرتبط دست يابد و از اين رو در حال حاضر در تنظيم سياست ها و تصميم سازي هاي كلان اين حوزه و ترسيم چشم انداز آن نيز ايفاگر نقش مهمي است.بدون شك تقويت اين تشكل صنفي و استفاده از توانمندي ها و پتانسيل هاي نهفته در آن مي تواند به عنوان گامي بلند از سوي بخش خصوصي در حركتي پرشتاب بسوي اهداف تعيين شده در سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و در چارچوب سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ گشته است تلقي گردد. در اين انجمن مديران بيش از 64 شركت بزرگ توليد كننده محصولات واسطه اي و نهايي پتروشيمي گرد هم آمده اند تا با تعامل و همفكري با يكديگر و با يك زبان مشترك ضمن انجام فعاليت هاي صنفي در جهت تحقق و حفظ منافع جمعي، دولت را در فراهم آوردن زمينه ها و بسترهاي مناسب در عبور موفقيت آميز از مرحله گذار اقتصادي ياري دهند باشد تا اين هدف مقدس محقق گردد.

وظایف اساسی و عام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی

1.     کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن.

2.     جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویتها.

3.     برنامه ریزی برای تامین نیازهای صنفی، آموزش، توسعه و گسترش فعالیت ها.

4.     کوشش در ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید، انتقال و نوآوری تکنولوژیک.

5.     سعی در بهبود کیفیت تولید یا بررسی شناخت و استقرار روشهای نوین کنترل کیفیت.

6.     کوشش برای هماهنگی در امور آموزش، ارتقای مهارت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز، همکاری با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط برای انجام آموزشهای مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار.

7.     انجام تحقیقات لازمه و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین و مقررات و مسائل رفاهی و حقوق قانونی کارفرمایان و مراجع ذیربط.

8.     دریافت ورودیه، حق عضویت و کمک های مالی داوطلبان مطابق اساسنامه.

9.     همکاری در جهت تاسیس، تقویت و گسترش شرکت های تعاونی و صندوق قرض الحسنه مرتبط با وظایف انجمنصنفی به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر.

10. حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضا از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمان های دولتی و ملی نسبت به هدف های انجمن.

11. خرید،فروش و تملک اموال منقول و غیر منقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.

12. پیوستن به انجمن های صنفی همگون به منظور تشکیل یا عضویت در کانون انجمن های صنفی مربوط پس از تصویب مجمع عمومی با رعایت مقررات قانونی.

13. همکاری با سایر تشکل های صنفی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده انجمن های صنفی قرار داده شده یا خواهد شد.

14. قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای رسمی، در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاه ها به انجمن های صنفی محول می کنند و آمادگی برای ارائه مشورت های لازم به آنها.

15. ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمن های صنفی یا کانون های مربوط در داخل کشور در چارچوب فعالیت های صنفی و قوانین و مقررات کشور.

16. شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمان های کارفرمایی ذیربط مشمول قانون.

 وظایف اختصاصی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی

1.     حمایت از صنعت پتروشیمی و فرآورده های آن و کوشش برای جلوگیری از رقابت های نامشروع.

2.     سعی در بهبود کیفی تولیدات کارخانجات و واحد های تابعه پتروشیمی کشور.

3.     کوشش و معرفی تولیدات صنایع پتروشیمی به بازارهای مصرف.

4.     برگزاری نمایشگاهها و همایش های مرتبط با صنعت پتروشیمی و حضور و مشارکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی.

5.     انتشار ماهنامه و تاسیس وبگاه اطلاع رسانی جهت انعکاس اخبار عملکرد انجمن.

6.     انجمن صنفی می تواند عضویت اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران را با رعایت کلیه ضوابط و دستور العنل های مربوطه بپذیرد.

7.     انجمن دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بر همین اساس هیئت مدیره می تواند به نمایندگی از طرف انجمن و اعضا آن با حق توکیل در کلیه مراجع حقوقی و قضایی و سازمان های دولتی و غیر دولتی با حق طرح و ترک دعوی و کلیه اختیارات مندرج در ماده 35 آئین دادرسی مدنی حضور یابد.