پتروشیمی اسلام آباد غرب

شرکت ملی صنایع پتروشیمی با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری  و تاکید ایشان بر افزایش تولیدات صنعت نفت با تکیه بر دانش بنیان کردن صنایع نفتی و همچنین تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش، طرح مجتمع پتروشیمی اسلام آباد غرب به ظرفیت 956000 تن در سال به استناد بند تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 به شماره 45792 ک مورخ 1389/10/12 و  تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 116092/ ت 55940 مورخ 1397/9/5 طرح توسعه و تسهیل سرمایه گذاری در مناطق غرب و شرق کشور و  تبصره 3 اصلاحی بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مناطق موضوع تبصره 1 و در راستای تحقق شعار سال 99 در منطقه ویژه اقتصادی زاگرس واقع در منطقه محروم اسلام آباد غرب در استان کرمانشاه در زمینی به مساحت 54 هکتار، فعالیتهای مهندسی تبدیل گاز طبیعی به پلی پروپیلن را با بکارگیری دانش های فنی بومی سازی شده ایرانی آغاز نموده است تا ضمن بومی سازی و استفاده حداکثری از توانمندی ساخت داخل، بعنوان مرجع صنعتی تکرار پذیری برای احداث 24 طرح مشابه پتروشیمی که بواسطه تحریم های ظالمانه در عدم ارائه تکنولوژی خارجی، متوقف مانده است مورد استفاده قرار گیرد ضمن اینکه تکمیل زنجیره ارزش، اشتغال زائی پایدار و رونق اقتصادی را نیز به دنبال خواهد داشت.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://igipc.com/ مراجعه فرمائید.