عنوان صفحه

اجتماعی

صنعت پتروشیمی از ابتدای فعالیت خود در شهرستان های شیراز و ماهشهر در دهه 50 به موضوعات اجتماعی توجه نموده و جدای از پرداختن به امر اشتغال در این مناطق، تلاش نموده تا به سهم خود نسبت به رفع برخی از کمبود ها اقدام نماید.

با توسعه صنعت در مناطق ماهشهر و عسلویه در 20 سال گذشته و سایر مناطق  کشور، رویکردهای متعددی برای توجه به این مهم در دستور کار قرار گرفته که مهمترین آن یکپارچه نمودن اقدام ها در مناطق عملیاتی دارای واحدهای پتروشیمی متعدد با تشکیل شورای راهبردی مناطق می باشد.

شورای راهبردی شرکت ها در طول مدت فعالیت روش های متعددی را برای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود بکارگیری نموده اند و با توجه به بازخورد های حاصل از اجرای هر روش، نسبت به اطلاع رویکردها اقدام نموده و با ابلاغ نظامنامه مسئولیت اجتماعی و تشکیل کمیته ها و کارگروه ها، ذیل شورای عالی مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی، مقرر شد اقدام ها براساس استراتژی ها و اولویت های حاصل از مطالعات اجتماعی هر یک از مناطق و در محورهای اعلام شده سازماندهی گردد.

خلاصه ای از اقدام های سنوات گذشته این بخش عبارتند از:

اجتماعی

اجتماعی