درباره مدیریت برنامه ریزی و توسعه

صنعت پتروشیمی به عنوان تجلّی اقتصاد مقاومتی، نماد خودباوری و درون‌زایی اقتصادی و نیز شاهراه حیاتی کشور در عرصه صادرات غیرنفتی و صنعتی است. این صنعت پویا و مولّد برای تداوم ارزش‌آفرینی و ارتقاء بهره‌وری منابع، نیازمند توسعۀ ساختارمند و پایدار می‌باشد؛ که تحقق چنین رویکردی بدون برنامه‌ریزی هوشمندانه و جامع‌نگر، امکان‌پذیر نیست. بدین منظور، مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه در جایگاه مغز متفکر، با اتکاء به دانش، تخصص و تجربه ارزشمند موجود توانسته است بطور موفق مسیر صنعت را تسهیل ، دورنما و نقشه راه آیندۀ آن را تبیین نماید.

9%
سهم از تجارت

محصولات در خاورمیانه

40%
سهم صنعت

از صادرات محصولات غیر نفتی

30%
ظرفیت اسمی

نصب‌شده در خاورمیانه

90%
درصد پیشرفت

برنامه ششم توسعه

مهم ترین عناوین مدیریت برنامه ریزی و توسعه