عنوان صفحه

  • انجمن  AACEI

https://web.aacei.org/

 اطلاعات ارائه‌شده در این پایگاه در خصوص مهندسی مدیریت هزینه در انجام پروژه‌ها و تجزیه و تحلیل ریسک در پروژه‌ها و هزینه پروژه‌ها به تفکیک می‌باشد.

 

  • پایگاه MEDD Project

https://med-project.org/

این پایگاه اطلاعات مربوط به پروژه‌های جاری را در مناطق خاورمیانه، آسیا و آفریقا ارائه می‌نماید

 

  • پایگاه ICIS News

ICIS.com

این پایگاه دسترسی به آخرین اخبار و رویدادهای صنعت پتروشیمی مشخصات کلیه پروژه‌های در دست اجرا و واحدهای موجود پتروشیمی در نقاط مختلف جهان را فراهم می‌سازد. همچنین از طریق این پایگاه می‌توان به اطلاعاتی از قبیل صاحبان لیسانس، ظرفیت‌ها، خوراک و مشخصات شرکت‌های مهم پتروشیمی جهان دست یافت.

 

  • پایگاه Boxscore

https://www.constructionboxscore.com

بانک اطلاعاتی Boxscore شامل اطلاعات طرح‌های صنایع نفت،گاز و پتروشیمی جهان می‌باشد استفاده کنندگان با استفاده از اطلاعات این بانک قادر خواهند‌بود ضمن شناسایی طرح‌های در دست احداث دنیا در طرح‌ریزی واحد های آینده خود ازآن بهره‌جویند.

 

  • انجمن صنفی مهندسی پلیمر و شیمی ایران

https://www.apchen.com/

 اهداف انجمن

- ایجاد نظام مهندسی پلیمر و شیمی ایران؛

 حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه‌ای اعضا؛

- ارائه نظرات مشورتی به اعضا در قالب ایجاد اتاق‌های فکر؛

- کوشش در جهت ارتقای مهارت کارکنان شاغل در حوزه مهندسی پلیمر و شیمی؛

- کمک در جهت ارتقاء تکنولوژیکی صنایع مرتبط؛

- کوشش در جهت ارتقای بهره‌وری منابع و ظرفیت تولید، انتقال نوآوری و تکنولوژی در سطح صنعت مهندسی پلیمر و شیمی؛

- تهیه بانک اطلاعات صنعت پلیمر و شیمی کشور به منظور بررسی و شناخت مشکلات و ارائه‌ی راه حل؛

- همکاری و برقراری تفاهم‌نامه با انجمن‌های مرتبط و معتبر خارج از کشور؛

 

  •  انجمن نفت ایران

http://ipi.ir/

از وظایف مهم انجمن نفت ایران، ایجاد فضای گفتگو و تبادل افکار میان ذی‌نفعان و ایجاد فضای گفتگو و تبادل افکار میان ذی‌نفعان است.