عنوان صفحه

معرفی مديريت سرمايه گذاری 

مدیریت سرمایه گذاری به عنوان یکی از مدیریت های اصلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، با اهداف کلان جذب سرمایه گذاری، جذب مشارکت ها و تامین منابع مالی طرح های در دست اجرای صنعت پتروشیمی ایران سازماندهی شده است. شناسایی، معرفی فرصت های سرمایه گذاری، انجام فرایند واگذاری طرح ها به سرمایه گذاران دارای صلاحیت و تسهیل مسیر سرمایه گذاری از مهمترین اهداف این مدیریت به شمار می رود.

در همین راستا، راهبری مشارکت های داخلی و خارجی از طریق ارزیابی توان فنی و اقتصادی سرمایه گذاران، پشتیبانی از فرایندهای جذب سرمایه گذاری، پشتیبانی از صندوق های سرمایه گذاری فعلی و پیگیری ایجاد صندوق های سرمایه گذاری جدید همسو با چشم اندازهای مورد نظر شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران از دیگر وظایف این مدیریت می باشد.

مدیریت سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با همکاری سایر مدیریت های این شرکت ضمن برنامه ریزی برای جذب و حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی، در چارچوب ضوابط و برنامه های اجرایی توسعه سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی، علاوه بر انجام اقدامات لازم در خصوص شناسایی موانع سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی، پیگیری حل مسایل سرمایه گذاران از مراجع درون و برون سازمانی را نیز عهده دار است.

 

فرایند صدور موافقت اصولی اولیه برای طرحهای پتروشیمی 

مرحله اول: ارائه درخواست سرمایه گذاری از سوی شرکت متقاضی و ارسال مدارک و مستندات زیر

مدارک برابر اصل شده شرکت شامل اساسنامه، اظهارنامه، آگهی تاسیس، آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی، صورت های مالی حسابرسی شده دو سال اخیر شرکت و شرکت های سهامدار

مدارک و مستندات سابقه اجرایی متقاضی در زمینه فعالیت مشابه طرح مورد درخواست

طرح کسب و کار اولیه (Preliminary Business Plan) و گزارش مطالعات امکان سنجی طرح (Feasibility study)

برنامه نحوه تامین منابع مالی طرح  (Finance Package)

 

مرحله دوم: 

ارزیابی طرح و احراز صلاحیت حرفه ای و مالی متقاضی

احراز صلاحیت شرکت متقاضی از نظر حقوقی و...

ارزیابی Feasibility study و طرح کسب و کار اولیه

بررسی امکان تخصیص خوراک

احراز توانمندی مالی شرکت متقاضی

احراز توانمندی فنی و اجرایی شرکت متقاضی

اخذ استعلام های  لازم از وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط

مرحله سوم: 

اخذ نظر هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی و صدور موافقت اصولی اولیه اجرای طرح

ارائه گزارش نتایج ارزیابی های فنی طرح و احراز صلاحیت حرفه ای و مالی شرکت متقاضی به هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی

اعلام موافقت اولیه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اجرای طرح به معاونت برنامه ریزی وزارت نفت

صدور موافقت اصولی اولیه اجرای طرح از سوی معاونت برنامه ریزی وزارت نفت