عنوان صفحه

مرحله اول: ارائه درخواست سرمایه گذاری از سوی شرکت متقاضی و ارسال مدارک و مستندات مربوطه مرحله دوم: ارزیابی طرح و احراز شایستگی های فنی و مالی متقاضی مرحله سوم: اخذ نظر هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی و صدور موافقت اصولی اولیه اجرای طرح

با تماس با مدیریت سرمایه گذاری آماده ایم تا بر اساس میزان سرمایه گذاری مورد نظر و همچنین خوراک موجود در صنعت پتروشیمی ایران پر بازده ترین طرحها را پیشنهاد نماییم.

کلیه طرح­های بالادستی و میان‌دستی صنعت پتروشیمی که در نظر دارند با استفاده از خوراک­ گاز طبیعی و اتان و پروپان و یا سایر خوراک­های هیدروکربنی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی محصولات شیمیائی و یا پتروشیمیائی تولید کنند و همچنین طرحهائی که به هر نحوی از منابع دولتی استفاده خواهند نمود و یا تائید دولت (وزارت نفت) را برای استفاده از منابع و تسهیلات خاص نیاز دارند، جهت اخذ مجوز و موافقت اصولی اجرای طرح اقدام نمایند

اولین اقدام ارسال نامه درخواست سرمایه گذاری به مدیریت سرمایه شرکت ملی صنایع پتروشیمی

در صورت آماده نبودن کلیه مستندات، به منظور تسریع در فرآیند صدور، متقاضیان آن بخش از مدارکی که آماده را بارگذاری نمایند و مابقی مدارک با هماهنگی با کارشناسان مدیریت سرمایه گذاری در حین انجام فرایند درخواست صدور مجوز تهیه و بارگذاری گردد.

در صورت تهیه و ارائه به موقع کلیه مستندات درخواستی، پیش بینی می گردد بررسی مدارک ارسالی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی حدود ۳۰ روز کاری به طول بینجامد. لازم به ذکر است صدور موافقت اصولی نیازمند دریافت پاسخ استعلامات از سوی سایر سازمان ها و ارگان ها نیز می ­باشد. بدیهی است که مدت زمان کلی صدور موافقت اصولی تابعی از زمان پاسخگویی سایر ارگان­ها نیز می­باشد

در هر مرحله از بررسی طرح، نتیجه اقدامات صورت گرفته و پاسخ بررسی­های انجام شده شامل شماره نامه و تاریخ و نتیجه بررسی از سوی کارشناسان مدیریت سرمایه گذاری در سامانه سرمایه گذاری ثبت و به صورت پیامک و ایمیل برای متقاضی ارسال می­شود