عنوان صفحه

با مراجعه به سایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی به آدرس www.nipc.ir ، مدیریت طرح های پتروشیمی ، لیست شرکتهای تایید شده ، می توان به لیست AVL (سازندگان داخلی و خارجی مورد تایید)، ACL (پیمانکاران، مشاوران و شرکتهای بازرسی فنی داخلی)، Side List (لیست شرکتهای سازنده غیر اروپای غربی ، امریکایی، داخلی) را مشاهده نمود.

مراجعه به سایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی به آدرس www.nipc.ir ، مدیریت طرح های پتروشیمی ، سامانه ثبت درخواست ورود به فهرست شرکتهای موردتایید

خود اظهاری(سازنده داخلی ، مشاور ، پیمانکار،بازرس فنی) از طریق تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی موجود در سایت و بارگذاری مدارک در سایت می باشد.(در فرم باز شده روی گزینه ثبت نام کلیک نموده و پس از تکمیل فرم و ایجاد نام کاربری و پسورد و دریافت ایمیل تاییدیه ، نسبت به تکمیل فرم ها اقدام گردد) خود اظهاری سازنده خارجی از طریق تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی موجود در سایت و ارسال مدارک در سایت می باشد. (در فرم باز شده روی گزینه Non Iranian Companies کلیک نموده و پس از تکمیل فرم و ایجاد نام کاربری و پسورد و دریافت ایمیل تاییدیه ، نسبت به تکمیل فرم اقدام گردد) بررسی درخواست ها توسط کمیته فنی و اعلام نواقص احتمالی مدارک و اعلام نتیجه بررسی در سامانه بازدید از خط تولید سازندگان داخلی حضور سازنده خارجی در جلسه کمیته فنی جهت معرفی محصولات خود(طی هماهنگی نماینده انحصاری خود در ایران) بررسی و بازدید از محل دفتر پیمانکاران، مشاوران و شرکتهای بازرسی فنی اعلام نتیجه بررسی ثبت در لیست مورد تایید مربوطه با عنایت به حوزه فعالیت (لیست ها سالانه بروزرسانی می شود)

خیر .چنانچه تامین کننده ای نماینده انحصاری یک سازنده خارجی باشد ، می تواند درخواست سازنده مزبور را جهت بررسی از طریق لینک ثبت نام ارسال نماید (طبق توضیحات بند 3)

ارتباط با روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و دریافت کتابچه طرحهای پتروشیمی مراجعه به سایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی به آدرس www.nipc.ir ، قسمت درباره ما،تماس با ما، راهنمای ارتباط با صنعت

این شرکت فاقد بخش تدارکات و خرید کالا می باشد بلکه دارای واحد بررسی منابع بوده که متولی ارزیابی سازندگان ، مشاوران و پیمانکاران و ... می باشد و لیست مورد تایید را تهیه نموده و در اختیار کلیه شرکتهای پتروشیمی زیرمجموعه جهت بهره برداری در پروژه ها قرار می دهد.

در حال حاضر مدت اعنبار ارزیابی ها نامحدود است.

بله. شرکت ثبت شده مهندس مشاور و پیمانکاری در زمینه های مربوط به پروژه های پتروشیمی باشد و دارای رتبه از سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنایع بوده و تجربیات قابل توجه در زمینه های مورد تقاضا داشته باشند

بله. در خصوص شرکتهای خارجی با توجه به لزوم خدمات پس از فروش، داشتن نمایندگی انحصاری در ایران یکی از معیارهای قابل توجه ارزیابی می باشد، اینگونه شرکتها در صورت داشتن نمایندگی انحصاری در ایران بایستی مدارک معتبر و رسمی در این خصوص ارایه نمایند

مدت زمان بررسی و ارزیابی های فنی، بسته به تعداد متقاضیان، به ترتیب ارسال درخواست و اهمیت تجهیز مورد ساخت داشته و با توجه به محدودیت زمانی و ظرفیت ارزیابی کمیته های تخصصی ذیربط، بر اساس نوبت تخصیص یافته، اقدام خواهد شد.

شرکتهای درخواست کننده باید دارای سوابق و تجربیات کافی (حداقل 3 مورد ) در ایران و مرتبط با فعالیت عنوان شده در تقاضانامه باشد.در مورد شرکتهای سازنده ایرانی و در راستای حمایت از سازندگان توانمند داخلی، در صورت بازدید و تایید گروه تخصصی مربوطه مبنی بر توانایی انجام فعالیت، تعداد موارد قابل تقلیل می باشد.

نیاز است طرح ها / پروژه های صنعت پتروشیمی پس از ورود به حوزه مدیریت طرحها ، مورد پایش مداوم از نظر میزان پیشرفت فیزیکی و تطابق فرایند پیشبرد کارهای مختلف پروژه با برنامه زمانبندی تعریف شده قرار گیرند . بدین منظور فرمتهای طراحی شده اخذ گزارش ماهانه در دوفاز "کارهای مقدماتی" و "اجرائی" در اختیار طرح/ پروژه قرار گرفته و پس از دریافت گزارشات یاد شده توسط ایمیل، مورد مطالعه تحلیل و تطابق با برنامه زمانبندی قرار میگیرند. بطور حتم بمنظور پایش دقیق و ارائه اطلاعات مورد اطمینان ، بازدید های میدانی، برگزاری جلسات حضوری و مذاکرات کارشناسی در دستور کار بوده و با شناسایی چالشهای عمده طرح/ پروژه اقدامات لازم جهت رفع و تعدیل موانع اثرگذار در پیشبرد کار صورت می پذیرد. توجه: چنانچه شرکتی بعنوان مثال هم به عنوان سازنده خارجی و هم بعنوان مشاور در خواست خود را در سامانه ثبت می نماید ، می بایست نام کاربری و ایمیل مجزا برای هر یک ارائه نماید.