اولین اجلاس مدیران عامل شرکتهای صنایع پتروشیمی ایران - چهارشنبه ۴/۱۱/۱۳۹۱
در باره اجلاس مدیران عامل

اجلاس مديران عامل شرکت های صنایع پتروشيمی ايران با هدف هماهنگی، هم‏انديشی و استفاده از خرد جمعی در راستای رفع موانع توسعه صنعت پتروشيمی، خصوصي ‏سازی، مشکلات خوراک، سنديکاهای تخصصی، زنجيره ارزش و نقش آن در توسعه و تدوين برنامه ‏های آتی، تأمين منابع مالی طرحها و منابع انسانی، بصورت ساليانه و با محوريت مديریت برنامه ريزی و توسعه،در سطح مديران عامل شرکت‏های توليدی، طرح ها، خدماتی و هلدينگ های پتروشيمی برگزار می گردد.

اولين اجلاس مديران عامل شرکت های صنايع پتروشيمی ايران در تاريخ 4/11/91 در تهران برگزار گرديد. در بخش گزارش اجلاس، چکيده ای از مطالب مطروحه در اجلاس در اختيار علاقمندان قرار گرفته است.