درباره مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

حفظ سلامت نیروی انسانی، پیشگیری از بروز حوادث ، توسعه پایدار و ارتقاء سطح بهره وری از مهمترین اهداف مدیریت HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی می باشد. توجه به مسائل HSE جزء مسئولیتهای عمومی این شرکت بوده و در این راستا با توجه به ماموریت سازمانی در صدد است تا با ایجاد محیط های کاری ایمن و عاری از آلودگی، تمامی حوادث و اثرات سوء بر افراد، محیط زیست و تاسیسات را حذف و با بهبود فرآیندها، تولید محصولات با کیفیت عالی را تضمین نماید.

100%
مجوزهای صادره

PSSR نسبت به برنامه سال 99

80%
تطابق

با استاندارد ناوگان آتش نشانی

4%
سهم صنعت

پتروشیمی از انتشار گازهای گلخانه ای در ایران

100%
تحقق الزامات

ایجاد فضای سبز صنعت پتروشیمی