عنوان صفحه

   کسب عناوین برتر در صنایع سبز کشور

 در سال 1399، تعداد 15 واحد صنعتی در مجموعه نفت، گاز و پتروشیمی از طرف سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان صنایع سبز شناخته شدند که صنعت پتروشیمی کشور به عنوان صنعت پیش‌رو در حفظ محیط زیست با 12 شرکت منتخب، سهم 80 درصدی از صنایع سبز این مجموعه را به خود اختصاص داده است.

توجه ویژه‌ای که در تمامی حوزه‌های محیط زیست بویژه در سال‌های اخیر در صنعت پتروشیمی صورت گرفته در ارزیابی‌های سالانه سازمان حفاظت محیط زیست خود را نشان داده به نحوی که سهم صنایع سبز پتروشیمی در کشور به طور جدی افزایش یافته و حتی در سال 1399 با وجودی که ارزیابی‌های سختگیرانه‌تری از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به انجام رسیده و از تعداد صنایع سبز کشور کاسته شده است، اما صنعت پتروشیمی همچنان سهم خود از صنایع سبز کشور که در سال 1398 به 22 درصد رسیده بود را حفظ کرده است      


 

صنعت پتروشیمی نقش پررنگی در صنایع سبز حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ایفا می‌کند و از سال 1397 تاکنون ضمن اختصاص بیشترین سهم صنایع سبز حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، در بخش صنایع سبز برگزیده این حوزه نیز، صنعت پتروشیمی با سهم 100 درصدی به تنهایی نمایانگر اجرای برنامه‌های منسجم در راستای حفاظت از محیط زیست است. 

 

 

 حرکت به سوی صنعت سبز و کم کربن

صنعت پتروشیمی در دهه اخیر با بهره‌گیری از رویکردهای توسعه‌ای محیط زیستی به طور چشمگیری در زمینه کنترل و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای قدم برداشته است. یکی از نمودهای آشکار در این زمینه، موفقیت شرکت پتروشیمی شیراز در کسب حدود 800 هزار تن گواهی کاهش انتشار کربن (CER) از سازمان ملل است. علاوه بر این، برنامه‌های صنعت پتروشیمی در زمینه انتشارات گازهای گلخانه‌ای با تدوین برنامه استراتژیک مدیریت کربن در حال پیگیری و بروز رسانی است.

 حمایت از گونه‌های جانوری

حمایت صنایع پتروشیمی از گونه‌های جانوری و اقلیم منطقه در قالب فعالیت‌های منسجم به شرح زیر انجام شده و همچنان در حال پیگیری است.

  •    حمایت از جبیر (شرکت پتروشیمی آریاساسول) 
  •    حمایت از اهوی مند (پتروشیمی زاگرس)
  •    حمایت از دراج و مرغ جیرفتی (پتروشیمی مروارید)
  •    حفظ کلونی طوطی ماهی‌های ساکن در اسکله­ها (شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی)
  •    حمایت از لاک پشت‌های در معرض انقراض گونه منقار عقابی و گونه سبز سواحل نایبند (پتروشیمی مبین)
  •    حمایت از دلفین خلیج فارس (پتروشیمی فن آوران و پتروشیمی برزویه)
  •    حمایت از پلنگ ایرانی (پتروشیمی کاویان)
  •    حمایت از جنگل‌های حرا (پتروشیمی پردیس)
  •    حمایت از جنگل‌های بلوط (پتروشیمی لردگان)
  •    کاشت و نگهداشت 8میلیون اصله نهال درخت حرا به مساحت تقریبی 500 هکتار در خوریات منطقه (پتروشیمی بندر امام )